1 procent
zobacz >>>

Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU

   Początki salezjańskiego wolontariatu misyjnego sięgają 1997 roku, kiedy to w Krakowie zawiązała się pierwsza grupa wolontariuszy działająca pod opieką ks. Andrzeja Polichta. Salezjański Wolontariat Misyjny jako stowarzyszenie istnieje od lipca 1999 roku. Pierwszy projekt zagraniczny został zrealizowany 6 lat temu i nosił nazwę "Afryka 2000". W ramach tego projektu 10 polskich wolontariuszy wyjechało na placówki misyjne do Kenii i Ugandy.
   Obecnie Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU liczy ponad 140 wolontariuszy, którzy wzięli udział w realizacji ponad 60 projektów zagranicznych. Salezjańscy wolontariusze pracują w 14 krajach na czterech kontynentach: w Afryce, Ameryce Południowej, Europie Wschodniej i Azji. Pomaganie najuboższej ludności świata polega przede wszystkim na podejmowaniu takich działań jak: budowanie podstawowej infrastruktury w miejscach pracy wolontariuszy (szkoły, przedszkola, przychodnie medyczne), prowadzeniu projektów edukacyjnych, obejmujących kształcenie zarówno dzieci i młodzieży, otoczenie opieką dzieci ulicy, prowadzenie świetlic młodzieżowych, organizowanie obozów wypoczynkowych, wspieranie działań lokalnych ośrodków wychowawczych. Na zasadzie wolontariatu w stowarzyszeniu pracują również lekarze, których zadaniem jest wsparcie kadry lekarskiej w większości placówek medycznych znajdujących się w Afryce.
   Wolontariusze salezjańscy pracują nie tylko za granicą. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe również w Polsce. Do podstawowych działań realizowanych na terenie kraju należy: promowanie misji np. poprzez organizowanie dni misji w parafiach, uwrażliwianie dzieci w szkołach na problemy ich rówieśników z najbiedniejszych regionów świata, promowanie kultury afrykańskiej. Stowarzyszenie stara się wychowywać poprzez promowanie idei wolontariatu, organizowaniu dni wolontariatu, warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy. Misja stowarzyszenia brzmi: "Młodość, radość, modlitwa oraz praca wolontariuszy w Polsce i za granicą - dzielimy się ze Światem tym, co w nas najlepsze."

(opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej: www.swm.pl)Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 08.06.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2019r.
Stronę odwiedzono 18103068, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON