KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Szanowni Klienci, rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednoczeœnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi œwiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteœmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:

81 534 82 90

534 032 029

533 485 990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

praca.ffm@gmail.com Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Praca wolontariuszy

    Wolontariusze zaangażowani przy pracy nad projektem "Mapa drogowa do pracy" pomagają w różnoraki sposób przy jego realizacji. Ich zakres obowiązków skupia się na takich czynnościach jak: udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w dotarciu do Agencji Zatrudnienia, świadczenie pomocy osobistej beneficjentom realizowanego programu, pomoc przy organizacji konferencji i innych podobnych imprez, pomoc przy pracach biurowych pracowników agencji.
   Ostatnim ważnym wydarzeniem dla Agencji Zatrudnienia było przygotowanie i realizacja konferencji pod tytułem "Mapa drogowa do pracy". Konferencja odbyła się 29 marca obecnego roku w Grand Hotel Lublinianka. Większość wolontariuszy została zaangażowana do prac, mających na celu przygotowanie konferencji. Czynności te polegały głównie na pomocy w skompletowaniu odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych dla uczestników konferencji. Troje z wolontariuszy uczestniczyło natomiast w obsłudze samej konferencji ( witanie gości, kierowanie ruchem, pomoc w rejestracji zaproszonych gości ).
   Wolontariusze pomagają również pracownikom agencji w określonych pracach biurowych, przychodząc na godzinne dyżury. Ponadto stopniowo, w zależności od ilości osób zgłaszających chęć uzyskania różnego rodzaju pomocy, zostają przydzielone wolontariuszom konkretne zadania, mające na celu świadczenie pomocy beneficjentom naszego projektu. Często pomoc ta polega na wykonaniu zwykłych codziennych rzeczy, takich jak zrobienie zakupów, załatwienie różnego rodzaju spraw urzędowych itp. Czasami wymaga włożenia większego wysiłku, zwłaszcza jeśli pomaga się osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Myślę jednak, że to właśnie pomoc takim osobom daje wolontariuszom poczucie satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy, ponieważ pozwala im poznać bliżej problemy z jakimi na co dzień styka się osoba niepełnosprawna.

Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18801661, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON