1 procent
zobacz >>>

Wolontariat w ONZ.

   Kontynuując temat koleżanki Justyny o możliwościach podjęcia wolontariatu chciałabym zaprezentować Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych.

   Jak wiemy ze wsparcia wolontariuszy korzystają różne organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Do nich należy także Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wolontariat w tej organizacji realizowany jest w ramach wspomnianego Programu Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych.

   Program ten wspiera zrównoważony rozwój ludzkości w skali globalnej poprzez promowanie wolontariatu i mobilizację wolontariuszy. Ma na celu wspomaganie działań na rzecz pokoju i rozwoju poprzez rozszerzanie możliwości udziału w nim wszystkich ludzi. Jest powszechny, otwarty dla wszystkich i obejmuje wszystkie obszary działalności wolontariuszy. Ceni dobrowolność, zaangażowanie i solidarność, które stanowią podstawę wolontariatu.

   Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych ( ang. United Nations Volunteers - UNV) został utworzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1970 roku i jest nadzorowany przez krajowe biura Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (ang. United Nations Development Programme - UNDP). Obecnie Program ten realizowany jest w 140 krajach, przy udziale 4780 specjalistów w takich dziedzinach jak: rolnictwo, zdrowie, edukacja, praca społeczna, szkolenia zawodowe, przemysł, transport, pomoc humanitarna i rehabilitacja oraz wspieranie mechanizmów wyborczych. Wolontariusze pochodzą ze 157 państw, przy czym dwie trzecie z nich stanowią obywatele państw rozwijających się. Zajmują się: wspieraniem inicjatyw lokalnych, pomocą humanitarną, wspieraniem inicjatyw pokojowych, kontrolą przestrzegania praw człowieka.

   Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych jest realizowany we współpracy z rządami, agendami ONZ, bankami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi. Programy, w których służą wolontariusze - specjaliści są zazwyczaj nadzorowane przez rządy. Często spotykaną praktyką jest także pomoc techniczna i nadzór wyspecjalizowanych agend ONZ, takich jak Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Światowy Program Żywnościowy (WFP), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR), Światową Organizację Zdrowia (WHO), Fundusz na Rzecz Dzieci Narodów Zjednoczonych (UNICEF) lub Bank Światowy.

   Polacy są obecni wśród wolontariuszy ONZ od 1984 roku, kiedy podpisano umowę między Rządem Polskim a Programem Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych. Wraz z otwarciem biura Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju w Warszawie, od 1990 roku wzrosła liczba polskich wolontariuszy i wynosi obecnie ponad 171 osób. Wolontariusze polscy służący w ramach programu UNV byli zaangażowani w wiele projektów pomocy humanitarnej, w różnych częściach Świata w ponad 40 krajach. Polacy pracowali jako lekarze, inżynierowie różnych specjalności, specjaliści informatycy, zootechnicy i obserwatorzy wyborów. W 1993 roku Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych otworzył Oddział Pomocy Humanitarnych (Division of Humanitarian Relief). Od tego czasu polscy wolontariusze uczestniczyli w przeprowadzeniu demokratycznych wyborów w Boni i Hercegowinie, Kambodży, na Timorze Wschodnim, Kosowie, Liberii, Nigerii, Słowenii, Republice Południowej Afryki, Tadżykistanie i ostatnio w Sierra Leone. W okresie od czerwca 2000 roku do chwili obecnej ponad 25 wolontariuszy z Polski brało udział procesie pokojowym zakończonym przeprowadzeniem przez UNV pierwszych autonomicznych wyborów w Timorze Wschodnim.
   Kandydaci na wolontariuszy ONZ muszą spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim wymaga się ukończenia studiów wyższych i znakomitej znajomości języka angielskiego, a także wieku powyżej 25 lat. Oprócz tego w zależności od określonych zadań wymagane są odpowiednie umiejętności.
   Zatem jak widać możliwości działalności wolontariackiej są bardzo szerokie, począwszy od aktywności w mniejszych inicjatywach lokalnych a skończywszy na udziale w międzynarodowych projektach. Ta różnorodność wskazuje z kolei na możliwości rozwoju jaką daje wolontariat.
   Wszystkich zainteresowanych wolontariatem zachęcam do tych "pierwszych, choćby małych kroków" w tego rodzaju aktywności. Kto wie, gdzie może zaprowadzić nas taka niewielka działalność na rzecz innych

Źródła:
www.unv.org
www.undp.org.pl

Karolina Cholewa - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18511386, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON