1 procent
zobacz >>>

Prawa wolontariusza za granicą.

   Zdarza się tak, że wolontariusz zostaje wydelegowany z danej organizacji, w której pomaga za granicę naszego państwa. Ustawa mówi, iż porozumienie zawarte pomiędzy korzystającym a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską. Wtedy to wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Owszem dana sytuacja zdarza się rzadko, niemniej jednak należy wiedzieć o prawach i obowiązkach ciążących na organizacji w sytuacji delegowania do innego kraju.
   Podobnie jak w sytuacji pokrywania opłat za podróże służbowe i delegacji i diet na terenie kraju podobnie jest ze świadczeniami i prawami przysługującymi wolontariuszowi wyjeżdżającemu za granicę. Wysokość danych świadczeń okręcona jest odrębnymi przepisami określonymi przez Ministra Gospodarki i Polityki Pracy.
   Według Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, przewidywane są też takie sytuacje, kiedy to warunki uczestnictwa wolontariusza poza granicami regulowane są przez międzynarodowe umowy pomiędzy organizatorami takich wyjazdów i świadczeń. Wtedy to wolontariuszowi przysługują uprawnienia zawarte w takich umowach.

   Tekst na podstawie broszury: "Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?"D.Pietrowski, R.Skiba, R.Niecikowska. Stowarzyszenie Klon/Jawor.

 

Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18511383, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON