Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Pani Julita Kozak, Pan Tomasz Kozak - podjeli pracę.

Ireneusz Jóźwicki, Ewa Dragan - Czy będąc osobą niepełnosprawną warto pracować zarobkowo?
Pan Tomasz Kozak - Tak, warto. Bycie osobą niesłyszącą nie różni się od innych, przecież mogą pracować przy wybranym stanowisku pracy na otwartym rynku.
Panią Julitą Kozak - Warto pracować. Podjęcie pracy zarobkowej pozwala godnie żyć.

IJ, ED - Czy podjęcie pracy zarobkowej wiązało się z jakimś wyrzeczeniem?
TK - Nie było takiej potrzeby.
JK - Potrzebna jest chęć, żeby podjąć pracę.

IJ, ED - Czy po zatrudnieniu się u pracodawcy ukończyła Pan/i dodatkowe kursy i szkolenia?
TK, JK - Nie. Przed rozpoczęciem pracy musieliśmy być na szkoleniu z zakresu przepisów BHP i urządzeń czyszczących.

IJ, ED - Czy miejsce, w którym Pan/i pracuje jest wystarczająco przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej?
TK, JK - Niema takiej potrzeby, słuch przy pracach porządkowych nie jest wymagany.

IJ, ED - Czy jest Pan/i traktowany/a inaczej niż pozostali pracownicy?
TK - Nie, jesteśmy na równi traktowani z innymi pełnosprawnymi pracownikami. Każdy ma swój zakres obowiązków na danym stanowisku pracy.
JK - Nie odczuwam. Pracuję razem z mężem, jesteśmy osobami nie słyszącymi.

IJ, ED - Co zmieniło się w Pana/i życiu, od kiedy podjęła Pan/i pracę?
TK - Już od 2 miesięcy pracujemy i jesteśmy zadowoleni z pracy. Zwiększyły się nasze finanse.
JK - Jestem bardzo zadowolona z pracy, czuję chęć do życia i chce mi się pracować.

IJ, ED - Czy praca, których wykonuje Pan/i obecnie pojawiają się jakiekolwiek trudności?
JK, TK - Nie. Jedynie co nam utrudnia to bariera językowa i komunikacyjna. Z pracownikami i z kierowniczką rozmawiamy za pomocą pisma ewentualnie pokazujemy drobne gesty. Nierzadko odczytujemy z ust. Prace, którą wykonujemy polega na utrzymaniu czystości i porządku w salach kinowych Cinema City.

IJ, ED - Dziękujemy za rozmowę.


Z Państwem Julitą i Tomaszem Kozakami małżeństwem beneficjentów Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych pracujących w Cinema City rozmawiali Ireneusz Jóźwicki - pośrednik pracy i Ewa Dragan - tłumacz języka migowego.

 

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976666, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON