Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Osoby Niesłyszące studiują!!!!

    Kiedyś myślałam, że osoby niesłyszące są "molami książkowymi". Zawsze wyobrażałam sobie, ze zamknięci w świecie "bez dźwięków" ludzie - szukają zrozumienia świata w literaturze. Cóż bardziej błędnego!!!!!
    Bliższe poznanie osób niesłyszących, często nawet słabo słyszących pokazuje, że mają oni prawdziwy problem z językiem ojczystym, Czasami gubią końcówki, jest wiele wyrazów, których nie rozumieją, bowiem nie używają ich na co dzień.
    Pomimo to - posiadają dużo innych, godnych pozazdroszczenia cech: doskonale wyczuwają innych, są konsekwentni w działaniach, często - bardzo ambitni.
    W kontekście napisanych wyżej słów - chciałabym dokonać prezentacji rozmowy, którą przeprowadziłam z Paniami - Ewą Dragan i Iwoną Krawczuk - studentkami Wydziału Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Rozmowa specjalisty ds. rozwoju zawodowego z Paniami: Ewą Dragan i Iwoną Krawczuk - studentkami V roku Wydziału Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:

Zadam dość prowokujące pytanie: "Czy osoby niesłyszące mogą studiować?"
Mogą, ale na pewno nie wszyscy. Mogą tylko ci, którzy naprawdę chcą dalej się kształcić, nabywać nowe umiejętności bez względu na niepełnosprawność słuchową i barierę językową. Uczelnie są wyposażone w systemy FM, z których osoby niesłyszące mogą korzystać w każdej chwili na wykładach, ćwiczeniach. Na KULu oferowana jest pomoc osobom niesłyszącym np. praca tłumacza języka migowego, osoby mówiącej z fonogestami. Można też liczyć na przepisywanie wykładów, konspekty od profesorów, notatki od koleżanek, prezentacje podczas ćwiczeń i wykładów. Bardzo ważna jest chęć i motywacja do studiowania.


Czy osoby niesłyszące powinny studiować?
Osoby niesłyszące powinny studiować. Niepełnosprawność słuchowa to nie "inność". Niesłyszący nie powinni być dyskryminowani ze względu na uszkodzenia słuchu, mają równe prawa, tak jak normalni ludzie. Są równi z innymi tylko tyle, że nie słyszą.

Jakie wyzwania stawiają przed osobami niesłyszacymi studia?
Ogromne wyzwania - przede wszystkim, jeśli chodzi o kontakt z ludźmi sprawnymi.
Wyzwaniem jest również język polski (mnóstwo nowych słów abstrakcyjnych) Okres studiów jest to próba przezwyciężania bariery komunikacyjnej i językowej, dlatego można powiedzieć, że przygotowuje do życia społecznego z ludźmi sprawnymi.
Na początku było nam trudno zintegrować naszą grupę, baliśmy się kontaktu ze studentami, a także z profesorami. Pojawił się dyskomfort podczas rozmowy ze słyszącymi.
Osoby słyszące także boją się do nas zbliżyć, nie wiedzą jak mają z nami rozmawiać. Pojawia się też duża bariera z profesorami tj. lęk przed niezrozumieniem, odrzuceniem.. Bardzo ważna jest życzliwość ze strony profesorów i koleżanek.

Czy możecie Państwo liczyć na jakąś "taryfę ulgową?", na specjalne traktowanie?

Na KULu mamy wspaniałych, wyrozumiałych profesorów, ale nie pozwalają na taryfę ulgową.
Nie możemy liczyć na specjalne traktowanie. Jesteśmy traktowani tak, jak inni studenci. Poza tym sami nie chcielibyśmy mieć taryfy, ponieważ czulibyśmy się inni, gorsi.
Profesorowie są wyrozumiali dla osób niesłyszących, czasem można nie chodzić na wykłady, często też dostajemy konspekty od profesorów, listę literatury, zagadnień i a także możemy liczyć na bezpośrednią konsultację w razie problemów, zwłaszcza wówczas, gdy nie możemy czegoś zrozumieć z wykładów.
Egzaminy zdajemy na równi z innymi, na takim samym poziomie. Na niektórych wykładach są środki przekazu tj. prezentacje, video, fonogesty, czasem aula posiada system FM, więc na te wykłady chodzimy z wielką radością.
Na ćwiczeniach jest trochę trudniej, ale za to dają one dużą praktykę.


Jak oceniacie Panie swoje szanse na pracę w przyszłości? Czy studia polepszą Waszą sytuację?
Nie wiemy, czy nam się poszczęści.. Wiemy, że na pewno nie będzie to łatwe - znaleźć wymarzoną pracę bez względu na naszą niepełnosprawność słuchową.
Bardzo chcemy pokazać pracodawcom nasze zdolności. Skończenie studiów będzie naszym dodatkowym atutem w pracy, będzie to świadczyło, że skoro poradziłyśmy sobie na studiach - poradzimy także i w pracy!!!!

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647194, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON