1 procent
zobacz >>>

Marzena Rusak - podjęła wolontariat

Pani Marzena Rusak ukończyła bibliotekoznawstwo informacji naukowo technicznej na UMCS. Od 1,5 miesiąca jest wolontariuszką w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi. Pani Marzena bardzo mocno angażuje się w podejmowane przez Agencję działania. Jest osobą dokładna, komunikatywną, zawsze chętna do pomocy. Pani Marzena chce zdobyć doświadczenie w pracy biurowej, wiąże z tym swoją przyszłość.

 1. W.K.

  Dlaczego Pani chciała być wolontariuszką?

  M.R

  Chciałam zdobyć doświadczenie, wdrożyć się w pracę biurową, poznać strukturę pracy agencji, mieć kontakt z ludźmi oraz chciałam służyć pomocą.

 2. W.K.

  Co robi Pani na wolontariacie? Jakie są Pani zadania?

  M.R.

  Układałam teczki, uzupełniałam bazę danych. Na polecenie innych kserowałam dokumenty oraz pomagałam w przygotowywaniu dokumentów.

 3. W.K.

  Jak Pani uważa, co zyska Pani przez wolontariat?

  M.R.

  Przez wolontariat zyskam doświadczenie, pewność siebie, łatwiej pozyskam ofertę pracy.

 4. W.K.

  Co dla Pani znaczy wolontariat?

  M.R.

  Wolontariat znaczy dla mnie pomoc innym osobom bez korzyści materialnych.

 5. W.K.

  Jakie są Pani plany na przyszłość?

  M.R.

  Chciałabym znaleźć pracę, która pozwoli mi na utrzymanie, dalej nabywać nowych umiejętności, rozwijać się zawodowo, założyć rodzinę.

 6. W.K.

  Czy praca w charakterze wolontariusza przynosi Pani jakieś osobiste korzyści? Jeśli tak, to jakie?

  M.R.

  Tak, ponieważ czuję się potrzebna, zdobywam nowe umiejętności pracy w zespole, czuję satysfakcje z dobrze wykonanej pracy oraz poznaję nowych ludzi.

 7. W.K.

  Co lubi Pani robić w wolnej chwili?

  M.R.

  W wolnej chwili lubię czytać książki o szerokiej tematyce oraz słuchać muzyki.

 8. W.K.

  Kiedy pojawiła się u Pani myśl żeby pomagać?

  M.R.

  Gdy mój stan zdrowia się unormował, pomyślałam, że mogę pomagać innym jako wolontariusz.

 9. W.K.

  Jak zachęciłaby Pani inne młode osoby do takiej aktywności jaką jest wolontariat?

  M.R.

  Zachęciłabym je mówiąc, ze pomimo braku korzyści materialnych dużo zyskują dla siebie. Zyskałyby dodatkowe umiejętności, doświadczenie, czułyby się potrzebne a poza tym stałyby się pewniejsze siebie.

  W.K. Dziękuję za rozmowę.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2018r.
Stronę odwiedzono 16777402, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON