1 procent
zobacz >>>

Wywiad z Katarzyną Malec

Magdalena Ciesielska - Dlaczego zdecydowałaś się pracować jako wolontariuszka?
Katarzyna Malec - Posiadam dużo wolnego czas, moja nauka jest podczas weekendów, natomiast w trakcie tygodnia dysponuję dużą ilością wolnego czasu i bardzo chciała pomagać innym. Sama jestem osobą niepełnosprawną dlatego wiem jak bardzo ludzie potrzebują pomocy.
M.C. - Jesteś wolontariuszką w Przedszkolu Integracyjnym, proszę opowiedz o specyfice tego przedszkola.
K.M. - W tym przedszkolu są dzieci niepełnosprawne oraz dzieci zdrowe. Tych niepełnosprawnych jest pięcioro, opiekują się nimi siostry zakonne, które prowadzą daną placówkę.
M.C. - Na czym więc polega tam twoja praca?
K.M. - Przychodzę we wtorki na 8.30, pomagam przy śniadaniu. Pilnuję by dzieci zjadły śniadanko. Siedzę z nimi przy stoliku i przypominam im o jedzeniu, ponieważ moja grupa zapomina, że trzeba zjeść. Dzieci są bardzo fajne, pocieszne. Następnie jest czas zabaw na Sali, pilnuję dzieciaków by się nie biły, nie zrobiły sobie krzywdy. Następnie mamy rytmikę, zajęcia taneczne z panią prowadzącą.
M.C. - I też w nich uczestniczysz?
K.M. - Tak, tańczę, śpiewam z dziećmi. Ostatnio nawet nauczyłam się wierszyka?. Następnie jest bardzo ważny punkt dnia, a mianowicie rehabilitacja. Pomagam tam siostrze przełożonej, dzieci bawią się w specjalnych basenikach z piłkami, wykonują rożne ćwiczenia. Pomagam im przy tych zabawach, bądź zajmuję się chłopcem z autyzmem, pilnuję go i opiekuję się nim podczas danych zabaw i ćwiczeń.
M.C. - Co ci daje ten wolontariat?
K.M. - Wielką satysfakcję z pomagania innym, w tym wypadku dziećmi i siostrom, które założyły to przedszkole. Dzięki temu poznałam różne dzieci i specyfikę pracy z nimi. Poznałam dokładnie, z bliska pracę w przedszkolu i jak wygląda rehabilitacja z małym człowiekiem. Podpisałam umowę o wolontariacie oraz pod koniec miesiąca mam zawracane koszty przejazdów.
M.C. - Jak najprościej określiłabyś wolontariat, z czym ci się kojarzy?
K.M. - Z bezinteresowną pomocą innym ludziom, bez względu na wiek. Poświęcanie swego wolnego czasu na rzecz innych.
M.C. - Jestem bardzo ciekawa z jakimi kolorami kojarzy ci się wolontariat?
K.M. - O to zdecydowanie niebieski, kojarzy mi się z ciepłem.
M.C. - Co daje ci wolontariat w przedszkolu?
K.M. - Daje mi dużo radości.
M.C. - Polecasz innym wolontariat?
K.M. - Tak, ponieważ jest bardzo aktywną formą spędzenia wolnego czasu.
M.C. - Dokończ zdanie: Wolontariat jest...
K.M. - Miłym obowiązkiem. Praca z dziećmi jest bardzo fajna. Daje dużo satysfakcji,. Zwłaszcza z dziećmi niepełnosprawnymi, które bardzo szybko się przywiązują i są bardziej, mimo wszystko, otwarte zwłaszcza na osoby świeckie, które spotykają w przedszkolu.
M.C. - Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Malec jest Klientką Agencji Zatrudnienia, uczy się zaocznie w Studium Policealnym. Lubi słuchać dobrej muzyki oraz interesuje się turystyką. Jest wolontariuszką w Przedszkolu Integracyjnym.


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2018r.
Stronę odwiedzono 16777406, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON