Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

ER - ART Poligrafia, ul. Radzikowska 27-29, Lublin

Ireneusz Jóźwicki - Co skłoniło Panią do zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
Eliza Kwiatkowska-Dziwa - W 1999r. podpisaliśmy umowę z MOPR dotyczącą dofinansowania na tworzenie nowych stanowisk pracy co powiązane było z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Obecnie zatrudniamy 10 osób w tym 7 to osoby niepełnosprawne.


IJ- Czy zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiązało się z dodatkowymi kosztami?

EK-D- Nie ponieśliśmy dodatkowych kosztów ze względu na dostosowanie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.


IJ - Skąd dowiedzieli się Państwo o istnieniu Agencji Zatrudnienia?

EK-D- Z Agencją Zatrudnienia współpracujemy od 2006r. O istnieniu Agencji dowiedzieliśmy się dzięki ulotkom reklamowym.


IJ - Czy jesteście Państwo zadowoleni z pracy osób niepełnosprawnych?

EK-D- Oczywiście, że tak. W przeciwnym razie nie zatrudnialibyśmy ich. Często osoby niepełnosprawne mają większą motywację do pracy, dzięki czemu rzetelniej wykonują powierzone im obowiązki.

IJ - Czy Państwo lub Państwa pracownicy zauważają jakieś utrudnienia związane z pracą osób niepełnosprawnych.

EK-D- Nie zauważyliśmy utrudnień związanych z pracą osób niepełnosprawnych. Zatrudniamy 7 osób niepełnosprawnych, w tym 4 osoby skierowane z Państawa Agencji.

Z współwłaścicielką Drukarni ER - ART. POLIGRAFIA Panią Elizą Kwiatkowską - Dziewą , rozmawiał Ireneusz Jóźwicki.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20168485, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON