Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

As - Babuni, ul. Różana 37, Niemce.

Ireneusz Jóźwicki - Co skłoniło Pannstwa do zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
Elżbieta Żelechowska- Status ZPCHR od wielu lat.


IJ- Czy zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiązało się z dodatkowymi kosztami?

- Tak są to koszty wymierne i niewymierne np. zmniejszona wydajność, krótszy czas pracy, bardzo często nieracjonalne zachowania wpływające negatywnie na wydajność współpracowników, często skupienie uwagi na swoich schorzeniach a nie na pracy, dość wysoka konfliktowość oraz dość niskie kwalifikacje zawodowe a duże wymagania.


IJ - Skąd dowiedzieli się Państwo o istnieniu Agencji Zatrudnienia?

- Publikacje prasowe, Strona internetowa, TV


IJ - Czy jesteście Państwo zadowoleni z pracy osób niepełnosprawnych?

- Tego tematu nie można uogólniać i odpowiedzieć tak lub nie. Każdego niepełnosprawnego należałoby. Odrębnie oceniać. Generalnie pracownicy niepełnosprawni są trudniejsi do nadzorowania, zwłaszcza że odsetek pracowników z chorobami psychicznymi jest w naszej firmie dość wysoki. Ale również należałoby zauważyć że jest duża grupa pracowników z której pracodawca jest zadowolony.

IJ - Czy Państwo lub Państwa pracownicy zauważają jakieś utrudnienia związane z pracą osób niepełnosprawnych.

- Utrudnienia ze strony nadzorczej - brak jednolitej metodologi do rozliczania podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
- brak metodologii i możliwości uwzględniania podwyższonych kosztów zwłaszcza tych nieprzewidywalnych, przez co nie można ich uwzględniać w rozliczeniu
Utrudnienia z powodu nadzoru
- trudności w organizacji pracy która dała by satysfakcję pracownikom i pracodawcy
- konieczność doboru prac i powierzonych zadań do rodzaju niepełnosprawności
- nieracjonalność tych zachowań i często nagłość tych zachowań powodują często straty pracodawcy - awarie sprzętu, straty surowca i produktu,
- konfliktowość wśród współpracowników a często agresja wśród nich wymaga odpowiedniego zajęcia się tym problemem aby go wyeliminować.

Z Specjalistą ds. kadr - firmy AS - BABUNI Panią Elżbietą Żelechowską ztrudniającym obecnie 125 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności , rozmawiał Ireneusz Jóźwicki.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20183340, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON