Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Krasnystawska 54, Lublin

Arkadiusz Litwiński - Co skłoniło Pana do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?
Bogusław Kulikowski - Osoby niepełnosprawne traktuję jak inne osoby i jeżeli tylko spełniają wymagania stawiane kandydatom na dane stanowisko to nie widzę powodu do nie zatrudniania ich. Każdy z nas jest w pewien sposób niedoskonały, a osoby te mają tę niedoskonałość bardziej widoczną. Każdy człowiek ma wady i zalety. Osoby niepełnosprawne mają często większą motywację do pracy.
A.L. - Skąd dowiedział się Pan o istnieniu Agencji Zatrudnienia?
B.K. - O Agencji dowiedziałem się z reklam. Jeśli chodzi o zatrudnienie Pana Pawła Zakrzewskiego to Państwo zgłosili propozycję stażu osoby niepełnosprawnej, który został zmieniony w umowę o pracę.
A.L. - Czy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiązało się z dodatkowymi kosztami?
B.K. - Dodatkowe koszty - w przypadku Pana Pawła to przede wszystkim koszty "niewymierne" - takie jak pomoc i dodatkowa opieka innej osoby. Inne koszty to np. mniejszy wymiar etatu osoby niepełnosprawnej - 7 godzin pracy dziennie, dłuższy urlop, ale nie jest to dla mnie przeszkodą. Jeżeli będziemy zatrudniać kolejne osoby niepełnosprawne to myślę, że spróbujemy pozyskać środki z PFRON na przystosowanie miejsc pracy.
A.L. - Czy jest Pan zadowolony z pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej?
B.K. - TAK.
A.L. - Czy Pan lub Pana pracownicy zauważają jakieś utrudnienia związane z pracą osoby niepełnosprawnej?
B.K. - Zespół jest życzliwy. Wiąże się to co prawda ze specjalnym sposobem organizacji pracy, ale to nie jest poważny problem. Gdyby były bardzo poważne utrudnienia to nie zatrudniłbym osoby niepełnosprawnej. Jak wcześniej wspomniałem na osobę niepełnosprawną nie należy patrzeć tylko przez pryzmat jej niepełnosprawności, ale przede wszystkim na jej możliwości i zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków.
A.L. - Dziękuję za rozmowę.


Arkadiusz Litwiński - Czy będąc osobą niepełnosprawną warto pracować zarobkowo?
Paweł Zakrzewski - Tak, bardzo. Warto pracować chociażby po to aby uniezależnić się finansowo od rodziców.
A.L. - Czy podjęcie pracy zarobkowej wiązało się z jakimś wyrzeczeniem?
P.Z. - Nie, nie wiążą się z tym żadne wyrzeczenia.
A.L. - Czy po zatrudnieniu się u obecnego pracodawcy ukończył Pan dodatkowe kursy lub szkolenia?
P.Z. - Na razie nie, ale bardzo chciałbym zrobić kurs prawa jazdy kat. C. Uważam, że warto podnosić kwalifikacje i ten kurs bardzo przydałby mu się w pracy zarobkowej.
A.L. - Czy biuro, w którym Pan pracuje jest wystarczająco przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej?
P.Z. - W miejscu gdzie pracuję nie potrzebuję żadnych dodatkowych rzeczy. Urządzenia biurowe typu komputer, drukarka, fax i inne. Potrafi obsługiwać i nie stanowi to dla mnie problemu.
A.L. - Czy jest Pan traktowany inaczej niż pozostali pracownicy?
P.Z. - Gdy pracował mój poprzednik to kierowcy przez okno wykrzykiwali skąd przywożone są śmieci. Wymyśliłem kartki z nazwą miejscowości, z której przyjechała dana ciężarówka. Poza tym jestem traktowany na równi z innymi i bardzo się z tego cieszę. Cieszą mnie pochwały, a uwagi przyjmuję ze zrozumieniem i staram się je uwzględniać.
A.L. - Co zmieniło się w Pana życiu od kiedy podjął Pan pracę.
P.Z. - Mam większą satysfakcję z życia. Moje życie nabrało barw. W pracy jest ciekawie. Czuję się teraz pełnosprawny. Na równi z rodzicami rano wychodzę z domu. Poprawiła się moja sytuacja finansowa. Stać mnie na wyjazd z dziewczyną i inne rzeczy. Chciałbym tu dłużej pracować.
A.L. - Dziękuję za rozmowę.
P.Z. - Dziękuję

Z Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Panem Bogusławem Kulikowskim oraz z Panem Pawłem Zakrzewskim rozmawiał Arkadiusz Litwiński

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20168478, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON