Szanowni Państwo,

W dniu 17.08.2020r. Agencja Zatrudnienia nie pracuje!
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Polityka prywatności

Fundacja Fuga Mundi przywiazuje szczególna wage do poszanowania prywatnosci uzytkowników naszego serwisu internetowego. Nie zabiegamy o identyfikacje uzytkowników naszych stron internetowych i zadne dane na ich temat nie sa przekazywane zadnym podmiotom trzecim. Korzystajacy z naszego serwisu pozostaja anonimowi dopóki sami nie podejma odmiennej decyzji.


1. Zapytania http i adresy IP

Informujemy, iz zgodnie z powszechnie przyjeta praktyka przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera i znamy adresy IP, z których korzystaja uzytkownicy naszych stron www. Zapewniamy, iz dane te nie sa w zaden sposób kojarzone z konkretnymi osobami przegladajacymi nasze strony internetowe, a wykorzystywane sa jedynie w celach technicznych, zwiazanych z administrowaniem serwisu oraz w celach statystycznych.


2. Logi systemowe

W celach prowadzenia efektywnych prac majacych na celu ulepszenie jakosci serwisu, sporadycznie dokonujemy analizy plików z logami systemowymi. Zebrane logi sa przechowywane przez czas nieokreslony jako material pomocniczy dla administratora stron internetowych. Informacje, które zawieraja nie sa udostepniane nikomu poza osobami zajmujacymi sie administrowaniem systemem informatycznym. Informacje te uzywane sa ponadto do celów statystycznych.


Zaznaczamy, iz materialy opracowane w celach statystycznych na podstawie zródel opisanych powyzej nie zawieraja zadnych danych umozliwiajacych identyfikacje uzytkowników naszych stron internetowych.


3. Cookies

Nie wykorzystujemy Cookies do pozyskiwania zadnych informacji o uzytkownikach ani do sledzenia ich nawigacji.


4. Odnosniki do innych stron www

Na naszej stronie internetowej znajduje sie szereg odnosników do serwisów prowadzonych przez inne podmioty. Informujemy jednak, ze nie ponosimy odpowiedzialnosci za zasady ochrony prywatnosci tam obowiazujace. Jednoczesnie zachecamy uzytkowników odwiedzajacych te strony do zapoznani sie z dokumentami polityki prywatnosci obowiazujacymi na tych stronach


5. Powierzanie danych osobowych

Jesli za posrednictwem naszego serwisu internetowego zostana nam powierzone dane osobowe osób z niego korzystajacych, beda one przetwarzane jedynie w wypadku, gdy bedzie to zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te nie zostana ujawnione zadnej osobie trzeciej, chyba, ze osoba powierzajaca dane wyrazi na to zgode lub obowiazek ich ujawnienia nalozy na nas przepis prawa powszechnie obowiazujacego.


6. Wyjatki

Fundacja Fuga Mundi zbiera lub bedzie zbierala za posrednictwem niniejszego serwisu internetowego dane od osób zainteresowanych swiadczonymi przez nas uslugami. Zbieranie tych danych odbywa sie lub odbywac sie bedzie jedynie na wniosek i za zgoda osób, które je nam powierza.

Pierwsza grupe danych stanowia dane zbierane od podmiotów bedacych pracodawcami w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1974 r., nr 21, poz. 94 ze zm.). Dane te nie naleza do kategorii danych osobowych, zaznaczamy jednak, iz sa one objete przez nas szczególna ochrona i udostepniane sa osobom trzecim jedynie w celu realizacji naszych zadan statutowych oraz za wiedza i zgoda podmiotu udostepniajacego.

Druga grupe zbieranych przez nas danych stanowia dane osobowe osób zainteresowanych korzystaniem z uslug Fundacji. Dane te przetwarzane sa zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i znajduja sie w zabezpieczonym zbiorze danych zarejestrowanym u Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Zbieranie danych zabezpieczone jest za pomoca bezpiecznego protokolu SSL

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19505901, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON