Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

W pracy sprawni.

Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych

W krajach Unii Europejskiej pracuje 40 procent osób niepełnosprawnych, w Polsce około 17 procent. Z każdym rokiem dane te ulegają jednak zmianie, coraz więcej osób niepełnosprawnych szuka zatrudnienia i coraz więcej pracodawców decyduje się na włączenie ich do swojego zespołu.
Specjaliści od rynku pracy nie mają wątpliwości, że w wyniku migracji tysięcy młodych Polaków do krajów Europy Zachodniej koniecznością staje się sięgnięcie i wykorzystanie potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych. Także sami niepełnosprawni przestają być bierni. Wielu podejmuje edukację i szkolenia, by podnieść kwalifikacje.


Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych wykorzystuje również tzw. marketing społeczny. To strategia kształtowania pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie. Nagłaśnianie oraz wsparcie medialne podejmowanych działań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych przekłada się na konkretne, wymierne korzyści dla firmy. Kolejnym etapem jest wskazanie firmom możliwości uzyskania dotacji przyznawanych za stworzenie miejsc pracy osobom niepełnosprawnym.

Co zyskuje firma?

Pieniądze dla pracodawców

  1. Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika. Można uzyskać od ok. 250 do ponad 1 tys. zł. Wnioski należy składać w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych mieszczącym się przy ul. Tetmajera 21 w Lublinie.
  2. Zwolnienie z części składek na ubezpieczenia społeczne. Część składki jest wówczas pokrywana ze środków publicznych.
  3. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Na przykład, kiedy porusza się ona na wózku, zwrócony może zostać koszt wykonania podjazdu. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
  4. Zwrot części wynagrodzenia osobie pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu. Wnioski należy składać w Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie lub w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
  5. Zwrot kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Wnioski należy składać w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy.
  6. Firmy, w których pracuje ponad 25 osób i osiągają 6-proc. Próg zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwolnione są z obowiązkowych składek na rzecz PFRON.

Gdzie szukać?

Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych mieści się w Lublinie przy ul. Hempla 5 (budynek Bigmar, i piętro). Tel.: 81 543 82 90. Więcej informacji www.praca.ffm.pl, kontakt internetowy: praca@ffm.pl

Beata Kozian - Kurier Lubelski, 18.01 07 r.

 


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19341118, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON