1 procent
zobacz >>>

Wielostopniowy proces rekrutacji, który stanowi podstawę skutecznego doboru personalnego, najczęściej obejmuje:

  1. Określenie potrzeb personalnych zarówno kandydatów do pracy jak i pracodawców
  2. Zidentyfikowanie źródeł pozyskania pracownika
  3. *Przeprowadzenie akcji rekrutacyjnej (Analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, weryfikacja referencji, testy badające zawodowe i osobowościowe predyspozycje Kandydatów)

*dotyczy procedury rekrutacji, która jest przedstawiona poniżej:
*Procedura rekrutacji

  1. analiza stanowiska pracy
  2. sporządzenie profilu kandydata
  3. wyszukiwanie potencjalnych kandydatów
  4. przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych mających na celu ocenę przygotowania kandydatów do objęcia pracy na danym stanowisku
  5. przeprowadzenie *oceny kompetencji zawodowych (badania psychologiczne, sprawdzian wiedzy zawodowej, itp.)
  6. rekomendacja 3-6 kandydatów, którzy w największym stopniu spełniają merytoryczne i osobowościowe wymogi stanowiska
  7. dołączenie raportu zawierającego charakterystykę doświadczeń zawodowych, opis osobowości, ocenę możliwości dalszego rozwoju o każdej z wyselekcjonowanych osób

Przykładowe narzędzia wykorzystywane w procesie rekrutacji:

Ocena kompetencji obejmuje m.in:


*w zależności od rekrutowanego stanowiska pracy niektóre z etapów selekcji mogą być pominięte/rozwinięte

Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18303855, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON