Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Stres w pracy: raport statystyczny opinii Europejczyków

   Pod koniec 2006r Komisja Europejska zleciła firmie TNS Opinion and Social przeprowadzenie badań na temat percepcji stresu przez osoby pracujące.
   Najbardziej ogólne dane raportu sygnalizują, ze problem jest dość istotny i badania tej sytuacji były uzasadnione.
   41% procent Europejczyków uważa, że ich praca niesie ze sobą stres. Wysoki odsetek sondażu wypracowują głównie menedżerowie (aż 49% z nich udzielił o odpowiedzi twierdzącej) i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, mniejszy w przypadku pracowników fizycznych. Ci z kolei są bardziej skłonni uważać, że praca szkodzi ich zdrowiu (29%). Podane wyniki są ogólnymi danymi na temat krajów Europy, natomiast z danych szczegółowych można dowiedzieć się, że pracę najbardziej stresująca i wymagająca mają Litwini, Rumuni i Grecy (ponad 70% osób w tych krajach tak właśnie ją ocenia). W Polsce 43% osób uważa pracę za zbyt wymagającą i stresującą. Najmniej stresujące warunki pracy wydają się być w Finlandii (25%) i Holandii (24%).
   Kolejnym problemem, na jaki wskazuje raport jest możliwość pogodzenia pracy z życiem osobistym i rodzinnym. Dane są tu dość zróżnicowane w zależności od sektora i sposobu zatrudnienia. O takiej możliwości mówi większość osób pracujących na własny rachunek. Zatrudnieni w sektorze prywatnym i część pracowników budżetowych uważa to za bardzo trudne. Dane demograficzne wskazują na większe powodzenie w godzeniu pracy z życiem rodzinnym w przypadku kobiet niż mężczyzn i przez osoby po 55 roku życia, co wydaje się być dość zrozumiałe ze względu na wiek dzieci w takich rodzinach i mniejszy zakres obowiązków rodzicielskich.
   Sondaż został przeprowadzony na przełomie listopada i grudnia 2006 na próbie 26755 osób z 27 krajów Unii Europejskiej.
   Dane nie są jeszcze alarmujące, ale wskazują na negatywną ocenę miejsca pracy jako zbyt wymagającego i stresującego dla blisko połowy respondentów. Percepcja taka może mieć długoterminowo negatywny wpływ na jakość wykonywanej pracy. Krótkoterminowo stres mobilizuje do działania (pracownika do pracy), jednak prowadzi do szybszego wyczerpania zapasów energetycznych i tendencji do zachowania unikowego, co zmniejsza zaangażowanie osobiste w wykonywaną pracę i oprócz kosztów zdrowotnych poniesionych przez pracownika mniejsze efekty pracy odczuwane dotkliwie również przez pracodawcę.

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19117462, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON