Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zatrudnianie młodocianych.

   Stan prawny na dzień 12 kwietnia 2007 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Z. Salwa (red.) "Kodeks pracy. Komentarz", Wyd. 8, LexisNexis, Warszawa 2007.

   Kodeks pracy określa wiek, od którego człowiek ma zdolność pracowniczą na 18 lat. Od tej reguły występuje jednak wyjątek w postaci zatrudniania pracowników młodocianych, tj. takich, którzy mieszczą się w przedziale wiekowym 16 - 18 lat. Na gruncie prawa pracy osoba taka może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych dotyczących tego stosunku. W wyjątkowych przypadkach, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru osoby młodocianej, za zezwoleniem sądu opiekuńczego przedstawiciel ustawowy tej osoby może stosunek pracy rozwiązać.
   Zatrudnianie osoby, która nie ma ukończonych 16 lat jest zabronione. Stanowi ono wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
   Aby zagwarantować ochronę tej szczególnej kategorii pracowników, art. 191§1 KP określa, jakich młodocianych pracowników pracodawca może zatrudnić.
   Pracodawca może zatrudnić wyłącznie młodocianych, którzy mają ukończone co najmniej gimnazjum. Wymóg ukończenia gimnazjum wynika z przepisów Ustawy o systemie oświaty, która objęła obowiązkiem szkolnym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Młodociani muszą również przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że wykonywanie pracy danego rodzaju nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia.
   Pracodawca zatrudniający młodocianego ma obowiązek skierowania go na wstępne badania lekarskie. Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek skierowania takiego pracownika na badania okresowe i kontrolne.
   Czas pracy młodocianego, który ma ukończone 16 lat nie może przekroczyć 8 godzin na dobę. Pracownik ten ma również prawo do dłuższej, bo nieprzerwanie trwającej 30 minutowej przerwy w czasie pracy, wliczanej do czasu pracy tego pracownika. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia takiej przerwy, jeśli dobowy wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny.
   Pracodawcy nie mogą zatrudniać pracowników młodocianych ani w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. W przypadku pracowników młodocianych mieszczących się w przedziale wiekowym 16 - 18 lat, pora nocna przypada między godzinami 22.00 a 6.00.
   Przerwa w pracy młodocianego, która obejmuje porę nocną powinna trwać nieprzerwanie co najmniej 14 godzin. Młodocianemu pracownikowi przysługuje także prawo do cotygodniowego, co najmniej 48 godzinnego odpoczynku, obejmującego niedzielę.
   W przypadku młodocianych inaczej przedstawia się kwestia urlopów wypoczynkowych. Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Po upływie roku pracy młodociany nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. W roku kalendarzowym, w który młodociany kończy 18 lat, ma on prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeśli prawo to uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19117449, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON