1 procent
zobacz >>>

Dlaczego mimo wysokich kwalifikacji nasi klienci nie mogą znaleźć pracy?


Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe
Liczba osób 36 101 230 112

   Wśród naszych klientów przeważają osoby z wykształceniem średnim i wyższym, w sumie jest to ok. 70%. Wynik taki znacznie odbiega od statystyk odnoszących się do ogólnopolskiego stanu wykształcenia osób niepełnosprawnych gdzie tylko 4% legitymuje się wykształceniem wyższym a aż 73% wykształceniem, co najwyżej zasadniczym zawodowym. (GUS 2002). W przypadku osób zarejestrowanych w naszej Agencji te proporcje są odwrócone. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że osoby, które do nas przychodzą to osoby aktywne, którym zależy na podjęciu zatrudnienia. Dlatego też pokonują kolejne szczeble edukacji zawodowej, tak aby wysiłek włożony w naukę zaowocował w przyszłości podjęciem odpowiedniej pracy. Wiele z tych osób podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach szczególnie związanych z obsługą komputera.
   Ogólnie można powiedzieć, że większość naszych klientów posiada wysokie kwalifikacje, są dobrze wykształceni oraz mają bogate doświadczenie zawodowe. Natomiast jest kilka przyczyn, które utrudniają ich aktywizację zawodową. Te przyczyny to m.in.:

  1. Część z tych osób na skutek zdarzeń losowych, których efektem było nabycie niepełnosprawności, została zmuszona do zrezygnowania z wykonywania dotychczasowej pracy. Ich stan zdrowia nie pozwala pracować na dotychczasowym stanowisku. Osoba taka wymaga przekwalifikowania, nabycia nowych umiejętności. Szczególnie trudne jest to w przypadku osób starszych, którym niewiele brakuje do wieku emerytalnego. Przykładem może być tu osoba, która pracowała przez dwadzieścia lat jako mechanik albo ślusarz a w wyniku udaru mózgu nastąpiło porażenie jednej strony organizmu.
  2. Niedocenianie własnych możliwości na rynku pracy. Osoby dobrze wykształcone o wysokich kwalifikacjach często zaniżają swoje oczekiwania względem przyszłej pracy. Brak im wiary we własne możliwości, nie szukają pracy zgodnej z predyspozycjami, ale chcą podjąć "każdą pracę", w efekcie nie wiedzą, jakiej pracy szukają, nie wiedzą co chciałyby robić. Na przykład osoba po studiach nie szuka pracy w swoim zawodzie, bo uważa, że nie ma doświadczenia i w związku z tym żaden pracodawcą jej do pracy nie przyjmie, natomiast jest gotowa podjąć każdą inną prace o niższych wymaganiach np. sprzedawcy, pracy na produkcji, portiera, roznoszenia ulotek.
  3. Nierealistyczne wymagania, co do przyszłej pracy. Część osób poszukuje takiej pracy, co, do której nie spełnia podstawowych warunków związanych z wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym to samo dotyczy oczekiwań związanych z wynagrodzeniem. Na przykład osoby z wykształceniem podstawowym chcą mieć pracę biurową, umysłową.

   To tylko część z przyczyn, które utrudniają naszym klientom podjęcie pracy. Warto by w takich przypadkach osoba skorzystała z porady psychologa, dorady zawodowego. Specjaliści ci z pewnością pomogą adekwatnie dobierać stanowiska pracy do indywidualnych możliwości danej osoby.

Szczegółowych informacji udziela:
Justyna Grabek-Kozera 01.06.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18511381, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON