Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 831107
Nazwa zawodu: Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych
Synteza zawodu: Prowadzi na stacjach i liniach kolejowych oraz obsługuje maszyny wieloczynnościowe i ciężkie maszyny do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, takie jak: oczyszczarka tłucznia w torze, profilarka tłucznia, stabilizator dynamiczny, automatyczna podbijarka toru i podbijarka rozjazdów, koparka rowów, profilarka (ścinarka) ław torowiska, żuraw kolejowy, zgarniarka tłucznia, dźwig UK, wielowrzecionowa zakrętarka śrub stopowych, pociąg do wymiany nawierzchni kolejowej, pociąg do naprawy podtorza, wymieniarka podkładów, odśnieżarka torów, zgrzewarka szyn w torze, pojazd do inspekcji mostów, drezyna pomiarowa, pojazd kolejowy do wykonywania prac przy urządzeniach kolejowej sieci trakcyjnej.
Zadania zawodowe: - doprowadzanie obsługiwanej maszyny do miejsca robót;
- przygotowywanie obsługiwanej maszyny do pracy i operowanie nią przy wykonywaniu robót;
- wykrywanie i usuwanie usterek stwierdzonych w czasie pracy maszyny;
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanej maszyny;
- osłanianie sygnałami maszyny w czasie nieprzewidzianego postoju maszyny na szlaku;
- wykonywanie czynności obsługowych po zakończeniu pracy maszyny;
- stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
- stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji maszyny;
- wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z obsługą maszyny w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy;
- obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie maszyny do kolejowych robót budowlanych – w przypadku jej szczególnej konstrukcji – w ruchu drogowym po drogach publicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647126, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON