Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 831103
Nazwa zawodu: Maszynista taboru pasażerskiego metra
Synteza zawodu: Obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym powierzony mu skład taboru pasażerskiego metra; posługuje się automatycznymi urządzeniami sterującymi; przestrzega rozkładu jazdy taboru metra; czuwa nad bezpiecznym przebiegiem jazd, posługując się przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu metra.
Zadania zawodowe: - prowadzenie składu taboru pasażerskiego metra zgodnie z harmonogramem jazdy i obowiązującymi przepisami;
- zmiana kierunku jazdy na stacjach końcowych metra z wykorzystaniem torów odstawnych;
- nadzór nad automatycznym podawaniem informacji dla pasażerów o przystankach na stacjach metra i ruszaniu metra ze stacji;
- ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pasażerów metra w trakcie wsiadania i wysiadania z wagonów metra;
- usuwanie drobnych usterek lub zgłaszanie do dyspozytora większych napraw;
- utrzymywanie w czystości kabiny maszynisty, szyby czołowej i reflektorów;
- udział w szkoleniach i egzaminach kontrolnych;
- stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska podczas eksploatacji pojazdu trakcyjnego;
- posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i bezprzewodowej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965043, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON