Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 8285
Nazwa zawodu: Monterzy wyrobów z drewna
Synteza zawodu: Monterzy wyrobów z drewna montują podzespoły i zespoły drewniane wchodzące w skład innych wyrobów oraz meble i gotowe wyroby drewniane, zgodnie ze ściśle określonymi instrukcjami montażu, zarówno na zautomatyzowanych liniach montażowych, jak i stanowiskach stacjonarnych.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie i kompletowanie elementów i podzespołów meblowych przeznaczonych do montażu;
- sprawdzanie i ocenianie elementów montażowych, pasowanie podzespołów i zespołów;
- obsługiwanie przyrządów montażowych o docisku pneumatycznym i hydraulicznym, z podgrzewaniem prądami niskiej i wysokiej częstotliwości;
- montowanie mebli na stanowiskach stacjonarnych, mocowanie okuć do łączenia elementów;
- posługiwanie się obrabiarkami jednooperacyjnymi stacjonarnymi lub przenośnymi w celu właściwego dopasowania montowanych zespołów;
- posługiwanie się urządzeniami ręcznymi i o napędzie elektrycznym, potrzebnymi do montażu mebli i innych wyrobów;
- ustalanie prędkości taśm transportowych w zależności od taktu wykonywanej operacji montażowej i rodzaju montowanych wyrobów;
- bieżące kontrolowanie i ocenianie jakości pracy urządzeń zainstalowanych w linii montażowej;
- ocenianie jakości wykonywanych operacji montażowych, ustalanie przyczyn powstawania wad w procesie montażu i okuwania mebli i innych wyrobów;
- konserwowanie urządzeń stosowanych do montażu, usuwanie drobnych awarii;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996615, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON