Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 828115
Nazwa zawodu: Monter urządzeń laserowych
Synteza zawodu: Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją precyzyjnych urządzeń laserowych o przeznaczeniu przemysłowym, medycznym, laboratoryjnym, geodezyjnym, szkolnym itp., zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji precyzyjnych urządzeń laserowych, z zachowaniem wymagań technologicznych i eksploatacyjnych.
Zadania zawodowe: - dobieranie i przygotowywanie elementów i zespołów optycznych i mechanicznych do montażu precyzyjnych urządzeń laserowych;
- przeprowadzanie operacji głównych montażu poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe precyzyjne urządzenia laserowe, np.: precyzyjnych zespołów mechanicznych i optycznych, elementów elektrycznych, generujących promień świetlny, zgodnie z dokumentacją technologiczną;
- montowanie osprzętu precyzyjnych urządzeń laserowych, np.: instalacji elektrycznych, urządzeń kontrolnych i pomocniczych, elementów i układów elektrycznych i elektronicznych, płytek drukowanych, wiązek przewodów;
- sprawdzanie współdziałania części i zespołów urządzeń laserowych za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola międzyoperacyjna);
- justowanie i ustawianie zespołów i układów optycznych oraz ustawianie wiązki promieni laserowych względem układów optycznych;
- przemieszczanie, podnoszenie i opuszczanie zespołów i gotowych urządzeń laserowych przy użyciu urządzeń montażowych;
- przeprowadzanie ostatecznego zestrojenia i regulacji elementów mechanicznych, optycznych, elektronicznych i świetlnych (laserowych);
- sprawdzanie parametrów zmontowanego sprzętu;
- sprawdzanie stabilności i siły promieni laserowych na podstawie odpowiednich parametrów energii świetlnej;
- kontrolowanie i badanie działania zmontowanych precyzyjnych urządzeń laserowych oraz regulowanie poszczególnych mechanizmów i układów optycznych, z uwzględnieniem szczelności i wymagań technoklimatycznych;
- konserwowanie urządzeń laserowych, nakładanie powłok ochronnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
- wykrywanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy oraz nieszczelności precyzyjnych urządzeń laserowych za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19329724, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON