KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Szanowni Klienci, rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednoczeœnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi œwiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteœmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:

81 534 82 90

534 032 029

533 485 990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

praca.ffm@gmail.com Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 241201
Nazwa zawodu: Biegły rewident
Synteza zawodu: Zajmuje się kontrolą i oceną poprawności formalnej i merytorycznej systemu ewidencji i dokumentacji, dotyczącej finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, instytucji państwowej, samorządowej i społecznej.
Zadania zawodowe: - analizowanie organizacji pracy w dziale rachunkowości;
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i sporządzanie raportu;
- przeprowadzanie rewizji ksiąg handlowych pod względem organizacyjnym, wyjaśniającym, finansowym czy też podatkowym;
- analiza podstaw prawnych rewizji finansowo-księgowej i odpowiedni dobór procedur rewizyjnych, takich jak: weryfikacja materialna, procedury analityczne;
- wykorzystywanie i zabezpieczanie dowodów rewizyjnych oraz opracowywanie raportu;
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
- przygotowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych;
- prowadzenie doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości;
- prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych;
- prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18802074, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON