Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 816201
Nazwa zawodu: Maszynista kotła
Synteza zawodu: Prowadzi ruch kotła parowego lub wodnego, utrzymuje określone parametry pary lub wody, reguluje ilość paliwa, powietrza i wody podawanych do kotła i utrzymuje prawidłowy proces spalania; likwiduje zakłócenia występujące w pracy kotła; czyści powierzchnie grzewcze w ruchu lub w czasie postoju kotła; prowadzi zapisy ruchu kotła.
Zadania zawodowe: - napełnianie kotła wodą za pomocą pompy zasilającej;
- przygotowywanie kotła do uruchomienia ze stanu zimnego lub gorącej rezerwy;
- podnoszenie temperatury i ciśnienia zgodnie z instrukcją stanowiskową;
- włączanie kotła do pracy na wspólny kolektor;
- odczytywanie reperów podczas uruchamiania kotła (kontrola wydłużeń dylatacyjnych komór i ekranów);
- regulacja ilości powietrza dostarczanego do kotła;
- przedmuchiwanie parą obrotowych podgrzewaczy powietrza;
- przeprowadzanie czyszczenia powierzchni grzewczej za pomocą zdmuchiwaczy parowych;
- regulacja odmulania na podstawie wyników analiz;
- dokonywanie przełączeń rurociągów wodnych, parowych i powietrznych;
- przygotowywanie elektrofiltru do próby napięciowej;
- sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa;
- regulacja temperatury pary przez zmianę kąta nachylenia palników pyłowych i poprzez zmianę podciśnienia w komorze paleniskowej;
- przeprowadzanie kontroli poprawności pracy zaworów regulacyjnych układów zasilania kotła wodą;
- przeprowadzanie prób szczelności kotła po stronie spalin i powietrza;
- zapewnienie ekonomicznej pracy kotła;
- przestrzeganie przepisów bhp i instrukcji technologicznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951343, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON