Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 816108
Nazwa zawodu: Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
Synteza zawodu: Prowadzi obsługę urządzeń gospodarki wodnej, olejowej i smarowniczej, urządzeń służących do odpopielania i nawęglania, układów chłodniczych, urządzeń do usuwania odpadów i szlamów, odsiarczania i odazotowania spalin oraz układów odpylających (z wyłączeniem obsługi urządzeń cieplno-mechanicznych i elektroenergetycznych).
Zadania zawodowe: - obsługa demineralizacji i zmiękczalni sodowej wody, regeneracja poszczególnych wymienników;
- płukanie filtrów żwirowych i innych;
- neutralizacja ścieków, szlamów i odpadów;
- kontrola jakości wody pod względem chemicznym i biologicznym;
- obsługa urządzeń gospodarki węglowej, dbanie o rozładunek węgla, jego bieżące podawanie do produkcji (kotłowni) oraz właściwe składowanie;
- dokonywanie pomiarów i obmiarów ilości węgla, sprawdzanie jego jakości i rozliczenia z kopalniami węgla;
- utrzymywanie odpowiedniego zapasu węgla, szczególnie w okresie zimy;
- prowadzenie gospodarki odpopielania i odżużlania, dbanie o właściwe odprowadzenie pyłu z elektrofiltrów i transport na składowiska w postaci suchej lub mokrej (pulpy);
- utrzymywanie należytego stanu technicznego urządzeń odpopielania;
- sprawdzanie prawidłowości działania pomp i urządzeń gospodarki wodnej, uruchamianie i prowadzenie ruchu wentylatorów i sprężarek oraz sieci sprężonego powietrza;
- prowadzenie gospodarki olejem opałowym, turbinowym, transformatorowym i smarnym oraz smarami;
- prowadzenie gospodarki wodorem z produkcji własnej lub obcej, rozładunek wodoru do zbiorników, jego redukcja do odpowiedniego ciśnienia i dostarczanie do układów chłodniczych generatorów i innych urządzeń za pomocą sprężarek;
- prowadzenie gospodarki sprężonym powietrzem do transportu pyłów, do celów remontowych, chłodzenia i technologicznych;
- prowadzenie gospodarki szlamami i osadami, ich neutralizacja i odprowadzanie na wyznaczone stanowiska wg wymagań ochrony środowiska;
- obsługa urządzeń do odsiarczania i odazotowania spalin;
- obsługa centralnego magazynu wapna lub kamienia gipsowego, łącznie z przemiałem;
- uruchamianie łącznie z maszynistą kotła i łącznie z obchodowym wieży absorpcyjnej do odsiarczania mokrego lub półsuchego;
- kontrola procesu technologicznego odsiarczania i produkcji gipsu;
- zagospodarowywanie gipsu z bieżącej produkcji po odsiarczeniu wg przyjętej technologii;
- dokonywanie odczytów wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej i prowadzenie książki raportu z pracy urządzeń;
- przygotowywanie miejsc pracy dla brygad remontowych, stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów ppoż.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987883, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON