Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 816106
Nazwa zawodu: Maszynista turbozespołu wodnego
Synteza zawodu: Prowadzi eksploatację hydrogeneratorów wodnych oraz urządzeń hydrotechnicznych, jak: śluzy, zastawki, przepławki; dba o bezawaryjną pracę hydrogeneratorów i urządzeń pomocniczych, posługując się urządzeniami i aparaturą pomiarową.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie do uruchomienia oraz uruchamianie hydrogeneratorów i turbin wodnych różnych typów;
- przestrzeganie właściwego przepływu wody w zależności od obciążenia, regulowanie układów łopatek i zastawek;
- kontrolowanie pracy zapory wodnej, przepustów i zamknięć wodnych;
- regulowanie odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku zapory i upuszczanie jej w razie potrzeby, niedopuszczanie do zbierania się kry, tworzenia się zatorów lodowych itp.;
- utrzymywanie w należytym stanie przepławek dla ryb;
- czyszczenie urządzeń i krat z glonów i narośli biologicznych;
- usuwanie usterek i awarii oraz prowadzenie bieżącej konserwacji obsługiwanych urządzeń;
- dokonywanie odczytów wskazań aparatury pomiarowej;
- sprawdzanie stanu izolacji hydrogeneratora i urządzeń pomocniczych, w razie potrzeby suszenie i wentylowanie pomieszczeń;
- przygotowywanie miejsc pracy dla brygad remontowo-konserwacyjnych, stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
- prowadzenie książki raportów z pracy urządzeń i dokumentacji technicznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac pomocniczych przy montażu i remoncie hydrogeneratorów i urządzeń pomocniczych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970509, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON