Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 816105
Nazwa zawodu: Maszynista turbozespołu parowego
Synteza zawodu: Prowadzi eksploatację turbozespołów kondensacyjnych i przeciwprężno- upustowych, układów chłodniczych i chłodni, urządzeń pomocniczych, jak pompy, stacje redukcyjne, wyparki, izolatory, rurociągi itp.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie do włączenia lub wyłączenia turbozespołu wraz z urządzeniami pomocniczymi;
- przestrzeganie reżimu technologicznego pracy turbozespołu i urządzeń pomocniczych, w szczególności dopuszczalnego przyrostu temperatur korpusów, rurociągów, oleju, temperatury urządzeń generatora;
- regulacja temperatury wody chłodzącej oraz utrzymywanie odpowiedniej próżni w kondensatorze, pod kątem optymalizacji zużycia ciepła;
- okresowa kontrola pracy wszystkich urządzeń pomocniczych, jak pompy, chłodnie, rurociągi, armatura, stacje redukcyjne;
- kontrola pracy blokad i zabezpieczeń przesuwu osiowego; kontrola drgań i temperatury generatora;
- okresowa kontrola i włączanie w ruchu urządzeń do czyszczenia rurek kondensatora, wyłączanie do naprawy turbozespołu przy znacznie pogorszonej próżni;
- kontrola pracy chłodni, w okresie zimy włączanie układu przeciwzamrażającego, dawkowanie odpowiednich inhibitorów;
- kontrola stanu izolacji termicznej turbiny, rurociągów i układów gorących;
- kontrola stanu oleju i uzupełnianie lub czyszczenie go za pomocą urządzenia filtracyjnego i wirówki;
- przygotowywanie miejsc pracy dla brygad remontowych i stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
- prowadzenie książki raportu z pracy turbozespołu oraz dokumentacji technicznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji ślusarza dyżurnego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957850, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON