Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 732106
Nazwa zawodu: Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
Synteza zawodu: Formuje na podstawie wzoru lub rysunku, za pomocą urządzeń i narzędzi modelarskich, modele do produkcji gipsowych form "matek" wyrobów ceramicznych, garniturów, serwisów, figuralnej galanterii ceramicznej, wyrobów sanitarnych, kwasoodpornych, aparatury chemicznej itp.; wykonuje prace związane z odlewaniem form roboczych dla wszystkich asortymentów ceramiki szlachetnej oraz niektórych unikatowych wyrobów ceramiki budowlanej; czyści i konserwuje narzędzia.
Zadania zawodowe: - wykonywanie rysunków odręcznych, warsztatowych i technicznych formowanych urządzeń;
- obliczanie pojemności naczyń i brył oraz wykonywanie powiększania lub pomniejszania modeli w zależności od współczynnika skurczliwości masy produkcyjnej;
- ocenianie jakości i przydatności surowców i materiałów pomocniczych oraz narzędzi używanych do modelowania i odlewania form gipsowych, jak: gipsu, żywic syntetycznych, siarki, cementu, grafitu itp.;
- sporządzanie zaczynu gipsowego;
- formowanie modeli przez odlewanie, toczenie, krajanie, zdzieranie, ciągnienie, retuszowanie, gładzenie i polerowanie według wzoru lub rysunku;
- wykonywanie rzeźby i płaskorzeźby na podstawie rysunku;
- sporządzanie stopów niegipsowych z siarki, grafitu, cementu, ołowiu itp. oraz odlewanie z nich części modeli i wmontowywanie ich w formę modelową;
- dokonywanie próbnych odlewów na wykonanych formach, określanie przyczyn występujących wad i błędów;
- ocenianie jakości i przydatności gipsu modelarskiego;
- przygotowywanie zestawu gipsu zgodnie z ustaloną recepturą;
- przygotowywanie leiwa gipsowego przez ręczne lub mechaniczne mieszanie i odpowietrzanie;
- przygotowywanie, składanie, uszczelnianie formy "matki" i zalewanie masą lejną;
- ustalanie czasu wiązania gipsu na podstawie przeprowadzonych prób;
- rozbieranie formy "matki" oraz wyjmowanie odlewu i suszenie;
- wykańczanie, polerowanie, dopasowywanie poszczególnych części odlanych form roboczych;
- sprawdzanie jakości wykonanych form oraz ustalanie wad i przyczyn ich występowania;
- usuwanie błędów odlewania w przypadku występowania wad naprawialnych;
- czyszczenie i konserwowanie mechanicznych urządzeń do mieszania i odpowietrzania gipsu oraz usuwanie drobnych uszkodzeń.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968150, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON