KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Szanowni Klienci, rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednoczeœnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi œwiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteœmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:

81 534 82 90

534 032 029

533 485 990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

praca.ffm@gmail.com Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 731203
Nazwa zawodu: Monter instrumentów dętych blaszanych
Synteza zawodu: Wykonuje ręcznie lub przy użyciu urządzeń mechanicznych montaż zespołów i mechanizmów, na podstawie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, instrumentów dętych, takich jak: róg mgłowy, róg myśliwski, sygnałówka, fanfara, oraz wyższej klasy, jak: trąbka, kornet, skrzydłówka, tuba, helikon, suzafon.
Zadania zawodowe: - analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie zakresu i rodzaju robót monterskich, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu pomocniczego i maszyn;
- przygotowywanie stanowiska pracy: sprawdzanie stanu technicznego narzędzi, oprzyrządowania, sprawdzianów i urządzeń potrzebnych do produkcji, oraz ocena i dobór materiałów (podstawowych i pomocniczych) pod względem właściwości mechanicznych i akustycznych (np. wyżarzanie blachy na elementy);
- wycinanie wg szablonów i nadawanie poszczególnym elementom blaszanym wymaganych kształtów, zwijanie, dopasowywanie, lutowanie;
- dopasowywanie i łączenie poszczególnych elementów w zespoły, jak np.: mechanizmy tłoczkowe, suwakowe;
- montowanie zespołów w jedną całość;
- prowadzenie prac konserwacyjno-naprawczych urządzeń i narzędzi;
- prowadzenie rozliczeń surowcowo-materiałowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - naprawa instrumentów typu nieprofesjonalnego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18801962, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON