Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 725202
Nazwa zawodu: Monter sieci telekomunikacyjnych
Synteza zawodu: Buduje, konserwuje, remontuje i naprawia sieci i urządzenia telekomunikacyjne: linie kablowe dalekiego i krótkiego zasięgu, wykonuje kanalizację teletechniczną, linie światłowodowe, specjalne linie tranzytowe itp. oraz napowietrzne linie telekomunikacyjne, stosując narzędzia i przyrządy monterskie oraz posługując się sprzętem specjalistycznym i zmechanizowanym oraz narzędziami i aparaturą pomiarową.
Zadania zawodowe: - wytyczanie trasy kablowej przy współpracy z geodetą;
- budowa kanałów teletechnicznych lub przygotowywanie trasy wykopu z rurami ochronnymi i oznakowaniem;
- wciąganie kabli do kanałów, ręcznie lub przy użyciu urządzeń wytwarzających sprężone powietrze;
- montaż symetryzatorów oraz urządzeń do nadmuchu powietrza;
- układanie kabli światłowodowych w zabudowie miejskiej (kanalizacja wtórna) i na wolnych przestrzeniach;
- wykonywanie głowic i muf przelotowych kabli tradycyjnych z izolacją papierową, z tworzyw sztucznych oraz specjalnie do światłowodów;
- ochrona kabli przed prądami błądzącymi, szczególnie przy trasach trakcji elektrycznej i tramwajowej oraz w pomieszczeniach produkcyjnych o zakłóceniach elektrycznych;
- sprawdzanie połączeń poszczególnych par kabli;
- zabezpieczanie antykorozyjne kabli i konstrukcji z nimi związanych;
- zabudowa czujników ogniowych i sygnalizacji braku ciśnienia powietrza;
- wykonywanie ręcznych wykopów i przywracanie stanu pierwotnego po ułożeniu kabla;
- wyznaczanie trasy linii napowietrznych z uwzględnieniem możliwości realizacji;
- zapoznawanie się z dokumentacją techniczną budowy lub remontu linii;
- ustawianie słupów z osprzętem różnych typów: drewnianych, żelbetonowych i stalowych;
- mocowanie izolatorów, symetryzatorów itp.;
- zaciąganie i mocowanie przewodów, przeplatanie przewodów - rotacja;
- łączenie linii ze stacją teletechniczną lub przejście z linii na kabel i odwrotnie;
- montowanie czwórników LC i RC w celu wyrównywania oporności linii;
- wymiana pojedynczych słupów oraz odcinków przewodów, likwidacja skutków awarii, wichury itp.;
- konserwacja słupów, osprzętu i innych urządzeń linii;
- stosowanie siatki zabezpieczającej osłony przy przejściach linii pod liniami energetycznymi;
- dokonywanie przeglądów linii w czasie planowych obchodów i usuwanie usterek.
Dodatkowe zadania zawodowe: - praca w charakterze montera linii energetycznych niskiego napięcia, montera telekomunikacyjnych linii kablowych, w zakładach wytwórczych drutów i przewodów po przeszkoleniu, w zakładach wytwórczych kabli.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19280026, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON