Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 816301
Nazwa zawodu: Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych
Synteza zawodu: Obsługuje - w warunkach szczególnej ostrożności i zgodnie z instrukcją technologiczną - urządzenia do prowadzenia procesów i operacji jednostkowych w technologii utylizacji odpadów toksycznych.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie i obsługiwanie urządzeń mechanicznych lub automatycznych przystosowujących lub przygotowujących odpady do dalszego przerobu;
- dozowanie w sposób ciągły lub okresowy gazowych, ciekłych lub stałych odpadów toksycznych do urządzeń przygotowujących je do dalszego przetwarzania;
- obsługiwanie pieców technologicznych (obrotowych, fluidalnych, ze złożem stacjonarnym lub gazowym) w przypadku spalania odpadu toksycznego;
- obsługiwanie urządzeń sorpcyjnych lub neutralizujących gazy powstające w wyniku spalenia odpadu toksycznego;
- obsługiwanie urządzeń pomocniczych, jak: pompy, kompresory, instalacje wodne, parowe, sprężonych gazów itp.;
- ogrzewanie parą lub chłodzenie wodą niektórych urządzeń;
- obsługiwanie urządzeń próżniowych i ciśnieniowych;
- obsługiwanie neutralizatorów toksycznych odpadów kwaśnych lub zasadowych;
- obsługiwanie wytwornic pary, jeżeli w wyniku utylizacji odpadu powstaje ciepło;
- obsługiwanie urządzeń do prowadzenia poszczególnych procesów i operacji jednostkowych danej technologii, jeżeli w wyniku utylizacji odpadu toksycznego powstaje konkretny produkt nietoksyczny;
- pobieranie próbek surowców i produktów lub gazów spalinowych i przekazywanie ich do kontroli laboratoryjnej;
- wypełnianie dokumentacji technologicznej;
- utrzymanie sprawności urządzeń i przyrządów pomiarowych;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie niektórych pomiarów toksykologicznych, wynikających z konieczności oceny odpadu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19978617, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON