Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 721403
Nazwa zawodu: Monter konstrukcji stalowych
Synteza zawodu: Przygotowuje do montażu dostarczone do wytwórni elementy stalowe lub ich zespoły, w postaci np. słupów, belek, ościeżnic okiennych lub drzwiowych, bram, elementów stalowych dachu, a także stalowe elementy lub zespoły do zamontowania w konstrukcji mostu; wykonuje konstrukcje hal przemysłowych, zbiorników, pomostów, konstrukcje nośne różnych urządzeń przemysłowych, konstrukcje stalowe słupów, wież i masztów; wykonuje montaż, demontaż i konserwację wszystkich urządzeń mechanicznych wchodzących w skład wyposażenia kesonu, stosując przewidziane projektem techniki łączenia: spawanie, śruby, trzpienie lub nitowanie, stosując znakowanie elementów.
Zadania zawodowe: - posługiwanie się sprzętem, tj. narzędziami ślusarskimi prostymi oraz spawarkami, nożycami, piłami;
- posługiwanie się sprzętem do przemieszczania zespołów lub elementów stalowych, tj.: dźwigami, podnośnikami, linami, wielokrążkami, wciągarkami;
- posługiwanie się prostym sprzętem pomiarowym i przyrządami kontrolnymi;
- stosowanie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, odpowiednich metod łączenia, tj.: spawania, nitowania, łączenia na śruby;
- przygotowywanie podłoża elementu stalowego do montowania;
- wykonywanie operacji podnoszenia, obrotu, opuszczania i nasuwania wzdłużnego i poprzecznego przy użyciu dźwigów, dźwigników, wciągarek, lewarów i specjalnych urządzeń montażowych;
- łączenie poszczególnych zespołów w konstrukcję poprzez spawanie, łączenie na śruby pasowane lub sprężające lub poprzez nitowanie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
- wykonywanie połączeń lin lub prętów wiotkich za pomocą tulei kotwiących lub innych połączeń;
- montaż suwnic, dźwignic, rusztowań stalowych, lekkich pomostów- montowanie i demontowanie oraz regulowanie działania śluz, urządzeń wyciągowych, suwnic, kompresorowni kesonowej, urządzeń do opuszczania kesonu z rusztowań;
- montowanie i demontowanie śrub kesonowych do opuszczania kesonu z rusztowań;
- montowanie i demontowanie mechanizmów napędowych i jezdnych suwnic;
- montowanie platform oporowych dla urządzeń wyciągowych;
- montowanie w stropie kesonu odcinków przejściowych rur szybowych wodnych i powietrznych;
- montowanie noży kesonowych na rusztowaniach;
- układanie klatek montażowych;
- stosowanie rusztowań stalowych i pomostów roboczych;
- rozmieszczanie zbrojenia lub siatek zbrojeniowych na konstrukcji głównej pomostu;
- montowanie łożysk, dylatacji, poręczy i barier energochłonnych;
- demontaż obiektów budownictwa stalowego, prace prostownicze, remontowe;
- podwieszanie lub mocowanie gazociągów, rur wodociągowych i ciepłowniczych, przewodów i kabli elektrycznych i innych urządzeń;
- przygotowywanie powierzchni stalowych do malowania;
- rozliczanie materiałów zużytych do montażu;
- ścisłe stosowanie przepisów bhp w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, własnego i obiektu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957518, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON