Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 713803
Nazwa zawodu: Monter rurociągów przemysłowych
Synteza zawodu: Wykonuje obróbkę ślusarską elementów rurociągów, układa i montuje rurociągi przemysłowe, instalacje sanitarne wraz z przyborami, montuje kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła, urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody itd. przy zastosowaniu narzędzi, maszyn i urządzeń monterskich.
Zadania zawodowe: - analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie zakresu i rodzaju robót monterskich, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu pomocniczego i maszyn;
- ocenianie jakości materiałów, elementów i prefabrykatów stosowanych do montażu rurociągów, kotłów centralnego ogrzewania, pompowni i innych urządzeń przemysłowych;
- organizowanie miejsca pracy oraz transportu elementów i podzespołów na placu budowy;
- przygotowywanie, obróbka ręczna i mechaniczna elementów instalacji, sieci przemysłowych i urządzeń przemysłowych;
- układanie rurociągów przemysłowych w wykopach na terenie i nad terenem oraz w obiektach budowlanych;
- montowanie instalacji przemysłowych kanalizacyjnych, parowych, wodnych, centralnego ogrzewania, cieczy technologicznych, gazowych i przeciwpożarowych;
- montowanie prefabrykatów instalacyjnych, węzłów i urządzeń sanitarnych, kotłów i wymienników ciepłej wody, rozdzielni ciepła, pompowni itd.;
- montowanie instalacji sprężonego powietrza;
- montowanie instalacji chłodniczych;
- montowanie instalacji solankowych;
- montowanie instalacji amoniakalnych;
- montowanie elementów automatyki instalacyjnej (np. zawory termostatyczne, elektromagnetyczne);
- montowanie rurociągów olejowych dla turbozespołów;
- montowanie instalacji i sieci z tworzyw sztucznych;
- regulowanie instalacji przemysłowych;
- montowanie instalacji i urządzeń transportu sprężonym powietrzem;
- przeprowadzanie prób szczelności rurociągów przemysłowych;
- konserwacja i remonty instalacji, urządzeń i sieci przemysłowych;
- demontowanie rurociągów i urządzeń przemysłowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie rurociągów w kopalniach odkrywkowych i głębinowych;
- wykonywanie sieci komunalnych;
- wykonywanie instalacji budowlanych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021r.
Stronę odwiedzono 20524752, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON