Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 7138
Nazwa zawodu: Monterzy systemów rurociągowych
Synteza zawodu: budują, konserwują i utrzymują w pełnej sprawności rurociągi górnicze: odsadzki hydraulicznej i suchej, rurociągi powietrza sprężonego, rurociągi odwadniania, wodnych sieci przeciwpożarowych, odmetanowania, rurociągi okrętowe: sanitarnych, kadłubowych siłownianych, ppoż., ogrzewczych, chłodniczych, spalinowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, rurociągi przemysłowe, instalacje sanitarne wraz z przyborami, montują kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła, urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody itd. przy zastosowaniu narzędzi, maszyn i urządzeń monterskich.
Zadania zawodowe: - podwieszanie rur na obudowie wyrobisk chodnikowych;
- wzmacnianie obudowy chodnikowej w miejscach podwieszania ciężkich rurociągów podsadzkowych lub budowę podpór na spągu chodników;
- wykonywanie prób technicznych drożności i szczelności gotowych gałęzi sieci rurociągów;
- rozkręcanie rurociągów podsadzkowych w przodkach ścianowych po każdym cyklu podsadzania, przenoszenie ich do nowego pola podsadzkowego i ponowne montowanie;
- trasowanie przebiegu rurociągu na statku;
- wycinanie otworów w konstrukcji kadłuba, montowanie przejść wodoszczelnych i kołnierzy wzmacniających;
- montowanie odcinków rurociągów i wykonywanie prób szczelności i ciśnieniowych;
- montowanie armatury (np. zaworów, zasuw);
- nakładanie powłok antykorozyjnych i izolacji cieplnej;
- przygotowywanie, obróbkę ręczną i mechaniczną elementów instalacji, sieci przemysłowych i urządzeń przemysłowych;
- układanie rurociągów przemysłowych w wykopach na terenie i nad terenem oraz w obiektach budowlanych;
- montowanie instalacji przemysłowych kanalizacyjnych, parowych, wodnych, centralnego ogrzewania, cieczy technologicznych, gazowych i przeciwpożarowych;
- montowanie prefabrykatów instalacyjnych, węzłów i urządzeń sanitarnych, kotłów i wymienników ciepłej wody, rozdzielni ciepła, pompowni itd.;
- montowanie instalacji sprężonego powietrza;
- instalacji chłodniczych; solankowych; amoniakalnych; elementów automatyki instalacyjnej (np. zawory termostatyczne, elektromagnetyczne), rurociągów olejowych dla turbozespołów, instalacji i sieci z tworzyw sztucznych, regulowanie instalacji przemysłowych;
- montowanie instalacji i urządzeń transportu sprężonym powietrzem;
- przeprowadzanie prób szczelności rurociągów przemysłowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19307776, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON