Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 713704
Nazwa zawodu: Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
Synteza zawodu: Montuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne układane poza budynkami w ramach prowadzonej budowy, demontuje i montuje armaturę w sieciach budowanych i eksploatowanych oraz przygotowuje sieci do prób i odbiorów częściowych i końcowych, używając do tego celu podstawowych narzędzi monterskich.
Zadania zawodowe: - montowanie sieci wodociągowych wraz z uzbrojeniem i obiektami sieciowymi, jak studzienki nadzoru technicznego;
- montowanie instalacji technologicznych w obiektach kubaturowych, służących do podnoszenia wody i ścieków, uzdatniania i gromadzenia wody oraz oczyszczania ścieków;
- wykonywanie łączenia ze sobą rur wytworzonych z różnych materiałów, jak żeliwo, stal, tworzywa sztuczne, pracujących w układach ciśnieniowych (rury betonowe, żelbetowe, kamionkowe, PCW);
- dokonywanie oględzin rur i armatury pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń, powstałych w czasie transportu i składowania, oraz oczyszczanie ich przed bezpośrednim wbudowaniem;
- wykonywanie powłok zabezpieczających przewody przed korozją zgodnie z przyjętymi w projekcie technicznym rozwiązaniami;
- montowanie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w komorach, studzienkach rewizyjnych, w przejściach pod ciekami, drogami, ulicami, torami kolejowymi i tramwajowymi wraz z ich przejściem przez ściany, stropy, tunele, jak również wykonywanie bloków oporowych na przewodach tłocznych;
- montowanie przyłączy wpustów ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej;
- wykonywanie prób szczelności przewodów oraz przygotowywanie ich do odbiorów częściowych i końcowych;
- zasypywanie wykopu, ręcznie i mechanicznie.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac konserwatorskich sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ułożonych w ziemi na terenie zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej itp., polegających na kontroli wzrokowej studzienek rewizyjnych, włazów i stopni złazowych, wewnętrznych zanieczyszczeń przewodów kanalizacyjnych oraz stanu technicznego przewodów wodociągowych;
- nadzorowanie innych pracowników, wykonujących prace związane z budową przewodów z przewodami wodociągowymi i kanalizacyjnymi;
- uczestnictwo w kwalifikacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do remontów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965599, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON