Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 713703
Nazwa zawodu: Monter sieci gazowych
Synteza zawodu: Układa przewody gazowe w otwartym wykopie lub przy użyciu "kreta", planuje i organizuje prace brygady, prowadzi prace związane z wykonywaniem przejść tunelowych z użyciem sprzętu mechanicznego, prowadzi prace przy napotkaniu innych przewodów podziemnych, wykrywa nieszczelności na gazociągach, stosuje właściwą armaturę i izolację rurociągów oraz przygotowuje rurociągi do prób i odbioru.
Zadania zawodowe: - układanie przewodów gazowych na ciśnienie niskie, średnie i wysokie powyżej 2,5 MPa oraz przygotowanie ich do ciśnienia próbnego i do odbioru;
- montaż rurociągów stacji redukcyjno-pomiarowych oraz przygotowywanie ich do odbioru;
-prowadzenie prac montażowych i remontowych w warunkach zimowych, na terenach bagnistych itp.;
- wykonywanie szkiców podłączeń do czynnej sieci gazowej;
- organizowanie i kontrolowanie pracy brygady prowadzącej prace na danym odcinku robót;
- układanie przewodów gazowych przy użyciu "kreta" lub innych urządzeń wykorzystywanych przy przeciskach;
- podejmowanie decyzji co do sposobu prowadzenia prac przy napotkanych przeszkodach w postaci przewodów podziemnych;
- prowadzenie robót montażowych przy dużym natężeniu ruchu pojazdów i ludzi oraz właściwe zabezpieczenie wykopu i zapewnienie warunków bhp dla okolicznych mieszkańców;
- sprawdzanie prawidłowości wbudowania zaworów szybkiego zamykania, wentyli bezpieczeństwa itp. oraz wykonywania pomiarów przepływu i ciśnienia gazu;
- wykorzystywanie w prowadzonych robotach sprzętu do zmechanizowanego układania gazociągu (koparki jedno- i wieloczerpakowe, dźwigi do układania odcinków rurociągu do 300 m, urządzenia do wykonywania izolacji rur na trasie budowy);
- odczytywanie planów gazociągów i schematów stacji redukcyjno-pomiarowych;
- włączanie, wyłączanie i ustawianie reduktorów na żądane ciśnienie oraz docieranie zaworów dławiących w reduktorach;
- montaż, demontaż, konserwację i naprawę urządzeń redukcyjno-pomiarowych na różne ciśnienia, zaworów bezpieczeństwa itp.;
- współpracę z operatorami przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego do układania gazociągu;
- posługiwanie się oraz posiadanie znajomości działania wykrywaczy tlenku węgla lub metanu oraz udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy;
- posługiwanie się podstawowym sprzętem monterskim, jak gwintomierz grzebieniowy, kątomierz monterski, suwmiarka, poziomica itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie monterów gazociągów niższej kategorii oraz pracowników innych specjalności wykonujących przewody podziemne w pobliżu gazociągów;
- praca w eksploatacji sieci gazowych;
- prowadzenie prac konserwatorskich gazociągów;
- pełnienie funkcji obchodowego gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19278320, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON