Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 713702
Nazwa zawodu: Monter sieci deszczownianych
Synteza zawodu: Montuje oraz remontuje sieci podziemne deszczowniane, instaluje urządzenia techniczne na sieci oraz urządzenia techniczne pompowni deszczownianych stałych, przenośnych wraz z ujęciami wody, rurociągi deszczowni przenośnych, obrotowych, frontalnych, przetaczanych, nawijanych, kroplowych, podkoronowych oraz rolniczego rozdeszczowania ścieków.
Zadania zawodowe: - gwintowanie ręcznie lub mechanicznie rur stalowych wszystkich średnic;
- cięcie i wyginanie na gorąco ręcznie lub mechanicznie rur i blachy;
- układanie rurociągów z rur azbestowo-cementowych, PCW, żeliwnych i stalowych, wykonywanie połączeń rur: azbestowo-cementowych i PCW złączami typu "Simplex", "Gibault"; żeliwnych kielichowych za pomocą sznurka konopnego i folii aluminiowej, stalowych spawanych lub kołnierzowych;
- wykonywanie węzłów na rurociągach z kształtek;
- wykonywanie bloków oporowych sieci deszczownianych i podziemnych;
- dokonywanie prób hydraulicznych rurociągów podziemnych (próby szczelności);
- wykonywanie studni: z hydrantem, odpowietrzająco-napowietrzających, odwadniających wraz z montażem armatury;
- wykonywanie przejścia podziemnego rurociągu metodą przeciskową;
- montowanie zaworów zwrotnych, hydroforów, sprężarek, pomp wraz z armaturą w pompowniach deszczownianych stałych, przewoźnych i przenośnych oraz na ujęciach wody;
- montowanie urządzeń do rozdrabniania i miksowania ścieków przed ich rozdeszczownianiem;
- montowanie krat do wody i ścieków oraz sit do ścieków i osadów;
- montowanie powierzchniowej sieci rurociągów doprowadzających;
- montowanie sieci deszczownianych: rurociągów przenośnych, nawodnień kroplowych i podkoronowych;
- montowanie deszczowni obrotowych, frontalnych, przetaczanych i nawijanych;
- montowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych na ujęciach, w pompowniach oraz na sieciach podziemnych i powierzchniowych;
- montowanie urządzeń do rozcieńczania i dozowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin przy deszczowaniu;
- przeprowadzanie próby montażowej urządzeń oraz próbnego rozruchu systemu deszczownianego, remontu systemu.
Dodatkowe zadania zawodowe: - montowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych sieci wewnętrznej i zewnętrznej przy zaopatrzeniu rolnictwa w wodę wraz z ujęciami, stacjami uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków;
- montowanie urządzeń w obiektach gospodarki wodnej oraz odwadniających dołów fundamentowych i wykopów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966475, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON