KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 7137
Nazwa zawodu: Monterzy sieci komunalnych
Synteza zawodu: Monterzy sieci komunalnych montują sieci cieplne podziemne i nadziemne, sieci deszczowniane, gazowe i wodno-kanalizacyjne za pomocą podstawowych narzędzi monterskich oraz przy użyciu prostych przyrządów pomiarowych.
Zadania zawodowe: - wykonywanie rur stalowych lub rur z innych tworzyw przewodów sieci cieplnych z zastosowaniem wymaganych izolacji cieplnych i innych zabezpieczeń;
- montowanie armatury na prostych odcinkach rurociągów cieplnych, króćców do przyrządów pomiarowych oraz wszelkich podpór i podwieszeń rurociągów;
- wykonywanie bloków oporowych sieci deszczownianych i podziemnych;
- wykonywanie studni: z hydrantem, odpowietrzająco-napowietrzających, odwadniających wraz z montażem armatury;
- montowanie zaworów zwrotnych, hydroforów, sprężarek, pomp wraz z armaturą w pompowniach deszczownianych stałych, przewoźnych i przenośnych oraz na ujęciach wody;
- montowanie krat do wody i ścieków oraz sit do ścieków i osadów;
- układanie przewodów gazowych na ciśnienie niskie, średnie i wysokie powyżej 2,5 MPa oraz przygotowanie ich do ciśnienia próbnego i do odbioru;
- układanie przewodów gazowych przy użyciu "kreta" lub innych urządzeń wykorzystywanych przy przeciskach;
- montaż, demontaż, konserwację i naprawę urządzeń redukcyjno-pomiarowych na różne ciśnienia, zaworów bezpieczeństwa itp.;
- montowanie sieci wodociągowych wraz z uzbrojeniem i obiektami sieciowymi, jak studzienki nadzoru technicznego;
- montowanie instalacji technologicznych w obiektach kubaturowych, służących do podnoszenia wody i ścieków, uzdatniania i gromadzenia wody oraz oczyszczania ścieków;
- montowanie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w komorach, studzienkach rewizyjnych, w przejściach pod ciekami, drogami, ulicami, torami kolejowymi i tramwajowymi wraz z ich przejściem przez ściany, stropy, tunele, jak również wykonywanie bloków oporowych na przewodach tłocznych;
- montowanie przyłączy wpustów ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej;
- układanie przewodów gazowych na ciśnienie niskie, średnie i wysokie powyżej 2,5 MPa oraz przygotowanie ich do ciśnienia próbnego i do odbioru;
- montaż rurociągów stacji redukcyjno-pomiarowych oraz przygotowywanie ich do odbioru;
- układanie przewodów gazowych przy użyciu "kreta" lub innych urządzeń wykorzystywanych przy przeciskach;
- sprawdzanie prawidłowości wbudowania zaworów szybkiego zamykania, wentyli bezpieczeństwa itp. oraz wykonywania pomiarów przepływu i ciśnienia gazu;
- wykorzystywanie w prowadzonych robotach sprzętu do zmechanizowanego układania gazociągu (koparki jedno- i wieloczerpakowe, dźwigi do układania odcinków rurociągu do 300 m, urządzenia - montaż, demontaż, konserwację i naprawę urządzeń redukcyjno-pomiarowych na różne ciśnienia, zaworów bezpieczeństwa itp.;
- montowanie sieci wodociągowych wraz z uzbrojeniem i obiektami sieciowymi, jak studzienki nadzoru technicznego;
- montowanie instalacji technologicznych w obiektach kubaturowych, służących do podnoszenia wody i ścieków, uzdatniania i gromadzenia wody oraz oczyszczania ścieków;
- wykonywanie łączenia ze sobą rur wytworzonych z różnych materiałów, jak żeliwo, stal, tworzywa sztuczne, pracujących w układach ciśnieniowych (rury betonowe, żelbetowe, kamionkowe, PCW);
- dokonywanie oględzin rur i armatury pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń, powstałych w czasie transportu i składowania, oraz oczyszczanie ich przed bezpośrednim wbudowaniem;
- wykonywanie powłok zabezpieczających przewody przed korozją zgodnie z przyjętymi w projekcie technicznym rozwiązaniami;
- montowanie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w komorach, studzienkach rewizyjnych, w przejściach pod ciekami, drogami, ulicami, torami kolejowymi i tramwajowymi wraz z ich przejściem przez ściany, stropy, tunele, jak również wykonywanie bloków oporowych na przewodach tłocznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18764432, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON