Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 713601
Nazwa zawodu: Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
Synteza zawodu: Montuje instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody w obiektach przeznaczonych do ogrzewania i poboru ciepłej wody za pomocą podstawowych narzędzi monterskich i przyrządów pomiarowych.
Zadania zawodowe: - wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego o określonych parametrach temperatury i ciśnienia, zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego;
- sprawdzanie szczelności zespołów grzejnikowych, naczyń wzbiorczych, zbiorników odpowietrzających, rozdzielaczy itp. przed ich wmontowaniem do instalacji;
- czyszczenie grzejników żeliwnych przed ich wbudowaniem poprzez płukanie;
- dokonywanie doboru grzejników do układów grzewczych z uwagi na materiał, z jakiego zostały wykonane oraz wymagań pomieszczeń, w których mają być zainstalowane;
- montowanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych wodnych lub parowych oraz ich wbudowanie w układ grzewczy;
- wybór armatury odpowiedniej do rodzaju zastosowanego ogrzewania;
- wykonywanie przewodów pionowych i poziomych z zachowaniem odpowiednich spadków, umożliwiających odpowietrzanie i odwodnienie układu grzewczego;
- zachowywanie odpowiednich odległości rurociągów izolowanych od powierzchni przegród budowlanych;
- montowanie armatury odcinającej, regulacyjnej, odwadniającej i odpowietrzającej oraz wydłużek kompensacyjnych w sposób zapewniający łatwość dostępu do nich;
- sprawdzanie przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej;
- przeprowadzanie próby szczelności instalacji "na zimno" za pomocą pompy i manometrów oraz w warunkach normalnej pracy;
- montaż urządzeń i instalacji do lokalnego przygotowania ciepłej wody;
- płukanie instalacji, zgodnie z wymaganiami warunków technicznych i odbioru robót instalacyjnych;
- montaż węzłów cieplnych w budynku lub dla zespołu budynków na odcinkach za zaworami odcinającymi te węzły od głównych sieci cieplnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac konserwatorskich instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody, polegających na sprawdzaniu działania mierników temperatury, ciśnienia i natężenia przepływu wody ciepłej i zimnej, zaworów odcinających, pomp cyrkulacyjnych itp.;
- uczestnictwo w komisjach typujących urządzenia do remontu lub poprawy warunków bhp.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996759, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON