KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 712902
Nazwa zawodu: Montażysta dekoracji
Synteza zawodu: Dostarcza na miejsce spektaklu (teatralnego, filmowego, telewizyjnego itp.) dekoracje, montuje je z elementów składowych, ustawia na właściwych miejscach - zgodnie z potrzebami poszczególnych sztuk, oraz je magazynuje.
Zadania zawodowe: - dostarczanie - ręczne lub za pomocą podręcznych środków transportowych - dekoracji na właściwe miejsce planu gry (lub próby);
- dokonywanie zmian dekoracji podczas spektaklu (próby) zarówno w czasie przerw, jak i w czasie trwania akcji scenicznych zgodnie z ustaleniami technicznymi oraz reżysersko-scenograficznymi;
- ustawianie zastępczych dekoracji (markowanie) na potrzeby prób;
- przechowywanie powierzonych dekoracji i innych związanych z nimi środków inscenizacji w podręcznym magazynie oraz wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem dekoracji do eksploatacji lub oddawaniem ich z powrotem do magazynów głównych;
- ekspediowanie i ponowne przyjmowanie dekoracji wywożonych (i przywożonych) np. na występy, do naprawy, w celu wypożyczenia;
- dokonywanie oględzin stanu technicznego dekoracji i związanych z nimi bezpośrednio innych środków inscenizacji;
- dostarczanie dekoracji na miejsca gry aktorów w kompletach, ich montaż i ustawianie wg projektów scenograficznych w czasie wymaganym organizacją pracy przy realizacji poszczególnych spektakli;
- wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych, jak czyszczenie i trzepanie elementów dekoracji podlegających szczególnym zabrudzeniom a także wykonywanie drobnych prac naprawczo-konserwacyjnych elementów dekoracji (oraz ich wszelkich ozdób), jak ręczne zszywanie rozdartych części tekstylnych, zbijanie, związywanie, usztywnianie złamanych elementów, podmalowywanie - zgodnie z wymogami scenograficznymi oraz reżyserskimi;
- wykonywanie tymczasowych przeróbek i dopasowywanie dekoracji do zaistniałych potrzeb np. na skutek zmiany miejsca ich ustawienia w porównaniu z uprzednio przewidywanym;
- instruowanie aktorów o sposobach obsługi niektórych elementów dekoracji i pomaganie w ich obsłudze;
- utrzymywanie prawidłowości wszelkiego rodzaju przejść w komunikacji poziomej (na poziomie planu gry, na pomostach) i pionowej (schody, drabiny);
- prowadzenie książki ewidencyjnej wszystkich powierzonych dekoracji i materiałów pomocniczych;
- przygotowywanie powierzonych dekoracji (i bezpośrednio związanych z nimi innych środków inscenizacji) do transportu, tj. spisywanie i pakowanie;
- czyszczenie oraz konserwowanie urządzeń mechanicznych scen i studiów pod nadzorem specjalisty;
- dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę pracy swoją i aktora, np. przez dokładny montaż wszystkich elementów dekoracji, dokonywanie bieżących oględzin stanu dekoracji, podstawianie odpowiednich schodów lub drabin, montaż barier oraz olinowań chroniących aktorów i pozostały personel obsługujący spektakl przed upadkiem, zapewnienie bezpiecznych przejść, oznaczanie wszelkich przeszkód na drogach komunikacji na terenie gry aktorskiej oraz na drogach ewakuacyjnych aktorów i pozostałego personelu obsługującego grę aktorów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac związanych z transportem oraz pomocniczymi pracami montażowymi na budowach.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18777419, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON