Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 712502
Nazwa zawodu: Monter budownictwa wodnego
Synteza zawodu: Wykonuje operacje oraz elementy budowli obiektów regulacyjnych i ubezpieczeniowych na rzekach i potokach górskich takie jak: prace umocnieniowe faszynowo-kamienno-betonowe, zabudowa potoków górskich, zabezpieczenia przed falą powodziową; wykonuje biologiczną zabudowę rzek i potoków, obsadza i umacnia stoki skarp, odsypisk, wysp, pozyskuje i przetwarza materiały do robót umocnieniowych, a ponadto współpracuje z zespołami obiektów pływających, operatorami koparek i pogłębiarek. konserwuje i utrzymuje budowle i urządzenia wodne, z uwzględnieniem zachowania czystości, zabezpieczenia przed korozją i abrazją oraz usuwania drobnych uszkodzeń.
Zadania zawodowe: - wytyczanie na lądzie i wodzie elementów wykonywanych budowli w oparciu o wyznaczone osie oraz punkty główne;
- wykonywanie kiszek faszynowych, palików, pali i żywokołów, materacy taflowych, walców faszynowych;
- wykonywanie płotków faszynowych, palisad, opasek kiszkowych;
- wykonywanie materaca taflowego lub brzegowego na pokładzie warsztatu pływającego, na gruncie suchym lub bezpośrednio w wodzie;
- wykonywanie narzutu kamiennego w płotkach faszynowych na pokładzie z faszyny;
- wykonywanie budowli siatkowo-kamiennych, tj. wykonanie kosza z drutu, ustawienie kosza i wypełnienie go kamieniem;
- wykonywanie walca faszynowo-kamiennego lub faszynowo-ziemnego na lądzie lub na warsztacie pływającym;
- zatapianie walca z brzegu lub po przeholowaniu na miejsce zatopienia;
- wykonywanie ścianki palisadowej, ręcznie lub przy użyciu młota pneumatycznego;
- umacnianie stopy skarpy wykopów kiszkami faszynowymi lub płotkiem faszynowym;
- obsadzanie sadzonkami z wikliny, kiszkami lub prętami wiklinowymi skarp, odsypisk, wysp, kęp;
- sadzenie żywokołów, krzewów i drzew przy zabudowie biologicznej rzek, kanałów i potoków górskich;
- wycinanie faszyny wiklinowej, leśnej i surowca drzewnego;
- rozbiórka budowli faszynowo-kamiennych oraz ich remont;
- sondowania i pomiary w trakcie wykonywania robót;
- uczestniczenie przy wytyczaniu budowli regulacyjnych i dokonywaniu obmiaru wykonanych robót;
- zabezpieczanie robót i sprzętu w czasie przyboru wody lub powodzi;
- branie udziału w akcji przeciwpowodziowej oraz kierowanie brygadami zabezpieczającymi obiekty i urządzenia zagrożone uszkodzeniem lub zniszczeniem.
- usuwanie zanieczyszczeń powierzchniowych oraz osadów przy użyciu konwencjonalnych środków i narzędzi, takich jak środki czyszczące i woda, szczotki, łopaty itp., jak również przy użyciu urządzeń mechanicznych lub hydraulicznych;
- dokonywanie okresowych, przewidzianych instrukcją przeglądów budowli i urządzeń;
- konserwacja i utrzymywanie koryt ziemnych przez dokonywanie drobnych napraw umocnień brzegowych i oczyszczanie koryt;
- przeprowadzanie zabiegów oczyszczających urządzenia mechaniczne i maszyny;
- dokonywanie bieżącej konserwacji mechanizmów i maszyn, tj. ich smarowania, regulacji, wymiany zużytych części itp.;Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19271786, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON