Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 712102
Nazwa zawodu: Murarz
Synteza zawodu: Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).
Zadania zawodowe: -­ analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku;
-­ tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
-­ ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
-­ przygotowywanie zapraw murarskich;
-­ obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
-­ wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
­- wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
-­ wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
-­ wykonywanie łuków i sklepień;
-­ wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
-­ murowanie gzymsów i attyk;
-­ murowanie kominów;
-­ wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
-­ osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
-­ spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
-­ układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
-­ montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.
Dodatkowe zadania zawodowe: -­ wykonywanie rozbiórki konstrukcji murowych;
-­ wykonywanie tynków niższych kategorii zabezpieczających mury zewnętrzne przed zawilgoceniem wodą opadową;
-­ wykonywanie posadzek i nawierzchni ulic z cegły, kształtek betonowych i kostek kamiennych.
­- wykonywanie z cegły wykładzin kamionkowych, rur i kształtek kamionkowych, kształtek betonowych i kamiennych kanałów ściekowych, przepustów, tuneli i studni rewizyjnych;
-­ wykonywanie różne złożonych prac murarskich i betoniarskich w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz odpowiednich rysunków technicznych.
-­ wykonywanie i naprawianie oraz konserwowanie pieców, kotłów i kominów przemysłowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19971770, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON