Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 213103
Nazwa zawodu: Analityk systemów komputerowych
Synteza zawodu: Przeprowadza analizę sprzętu komputerowego i systemów komputerowych do konkretnych zastosowań, posługując się dokumentacją opracowaną przez analityków baz danych lub projektantów systemów przetwarzania informacji w danej dziedzinie oraz dogłębną znajomością działania sprzętu komputerowego i aplikacji opracowanych przez producentów tego sprzętu, w celu uzyskania maksymalnych efektów przetwarzania danych, przy minimalnych kosztach instalacji i eksploatacji systemu komputerowego.
Zadania zawodowe: - analizowanie zastosowania systemów komputerowych różnych konfiguracji do konkretnych celów przetwarzania danych, w celu uzyskania minimalnej konfiguracji danego typu sprzętu przy założeniu jego maksymalnego i efektywnego wykorzystania;
- analizowanie możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych różniących się pod względem sprzętu, wyposażenia i wydajności oraz określanie warunków takiej współpracy;
- dostosowywanie systemów komputerowych do konkretnych aplikacji (zastosowań) poprzez odpowiedni dobór: typów komputerów, ich konfiguracji, wielkości i typu pamięci, urządzeń peryferyjnych itp.;
- określanie sposobu działania sprzętu komputerowego, np. praca autonomiczna, praca w grupach roboczych, praca w sieci komputerowej itp.;
- opracowywanie systemów sprzęgających, zawierających: rodzaje interfejsów łączących urządzenia pod względem technicznym, normy na rodzaje i parametry sygnałów, sposoby przesyłania sygnałów, np. równolegle lub szeregowe, warunki łączenia komputerów i urządzeń współpracujących itp.;
- opracowywanie i ustalanie założeń dla specjalistów sporządzających odpowiednie protokóły komunikacyjne, umożliwiające programowe sprzęganie urządzeń w systemie komputerowym i systemów między sobą;
- analizowanie i tworzenie systemów wielopłaszczyznowych, gdy procesy podlegające informatyzacji tego wymagają;
- klasyfikowanie, wartościowanie i interpretowanie informacji wynikających z analizy pracy określonych systemów komputerowych i określanie sposobów zapewniających ich prawidłową współpracę;
- opracowywanie metod optymalizacji systemu komputerowego pod względem jego możliwości obliczeniowych, przetwarzania danych oraz wykorzystania urządzeń peryferyjnych, jak również pod względem dziedziny gospodarki, w której jest on wykorzystywany;
- planowanie i organizowanie pracy podległego personelu przez określanie zakresu obowiązków, szkolenie i dostarczanie odpowiednich materiałów merytorycznych, przydzielanie konkretnych zadań i nadzór nad ich wykonaniem;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie zadań analityka baz danych i administratora baz danych;
- wykonywanie zadań analityka systemów łączności komputerowej dla wybranych konkretnych zastosowań systemów komputerowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19294366, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON