Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 513101
Nazwa zawodu: Matka zastępcza
Synteza zawodu: Na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego sprawuje okresową opiekę wychowawczą nad dzieckiem osieroconym, opuszczonym lub ze środowiska zdemoralizowanego (w przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej), gwarantując mu właściwe warunki rozwoju i wychowania.
Zadania zawodowe: - uzyskiwanie decyzji sądu opiekuńczego w sprawach dotyczących praw osobowych i majatkowych dziecka (np. zezwolenia na zakup w imieniu dziecka nieruchomości, zmianę imienia, wyjazd za granicę itp.);
- zapewnianie warunków prawidłowego rozwoju fizycznego i zdrowotnego (wyżywienia, mieszkania itp.);
- zapewnienie ochrony zdrowia dziecka (kontrola stanu zdrowia i stanów chorobowych, zgłaszanie i leczenie chorób dziecka w przychodniach rejonowych);
- sprawowanie pieczy nad rozwojem fizycznym dziecka (wytwarzanie nawyków rekreacyjnych i sportowych);
- obserwacja i przeciwdziałanie wszelkim nieprawidłowościom w rozwoju fizycznym i psychicznym podopiecznych, w ścisłej współpracy z sądem opiekuńczym, nauczycielami, poradnią zdrowia psychicznego itp.;
- czuwanie nad wypełnianiem przez podopiecznego obowiązku szkolnego, kontrola postępów szkolnych i współpraca z nauczycielami;
- wytwarzanie nawyków udziału w życiu kulturalnym, zainteresowań i nawyków czytelniczych;
- kształtowanie cech charakterologicznych, jak zdyscyplinowanie, punktualność itp.;
- utrzymywanie kontaktów z sądem opiekuńczym we wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących małoletnich (np. wobec trudności wychowawczych w przypadkach zasygnalizowanych przez szkołę, sprawach majątkowych);
- zarządzanie majątkiem dziecka (sprzedaż części lub całości majątku dziecka, najem, dzierżawa lub inne rozporządzenie majątkiem dziecka, zakup rzeczy stanowiących lokatę kapitału lub służących bezpośrednio dziecku - z gotówki stanowiącej majątek dziecka);
- sprawowanie przedstawicielstwa ustawowego (występowanie w imieniu dziecka przed sądami i innymi organami państwowymi, np. w sprawach o zmianę nazwiska dziecka czy o odszkodowanie w związku z obrażeniami poniesionymi w wypadku).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19975935, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON