Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 342101
Nazwa zawodu: Makler giełd towarowych
Synteza zawodu: Gromadzenie informacji o towarach będących w obrocie kupna i sprzedaży, o cenach tych towarów, ustalanie ceny towarów będących w obrocie giełdy maklerskiej, pośredniczenie w wyszukiwaniu i łączeniu ofert kupna (sprzedaży).
Zadania zawodowe: ـ przyjmowanie i zbieranie ofert i zleceń kupna (sprzedaży) towarów;
- sporządzanie ofert kupna (sprzedaży) towarów dla różnych odbiorców i klientów;
- znajomość cen towarów, ich właściwości oraz specyfikacji;
- sprawdzanie (każdorazowo) - po zebraniu oferty kupna - czy w zestawieniu towarów jest zawarta oferta sprzedaży, lub po zebraniu oferty sprzedaży - sprawdzanie, czy jest ona zawarta w zestawieniu oferta kupna;
- prowadzenie rozmów z klientami chcącymi sprzedać lub kupić towary i ustalanie warunków i sposobów przeprowadzenia transakcji;
- sporządzanie umowy pośrednictwa między klientami a przedstawicielem giełdy - maklerem (wiążącej klienta z giełdą);
- sporządzanie umów giełdowych wiążących strony zakupu (sprzedaży) oraz maklera towarów jako przedstawiciela giełdy maklerskiej - czuwanie nad prawidłowym sporządzeniem i przebiegiem kontraktu sprzedawca-odbiorca;
- negocjowanie z klientami ceny kupna (sprzedaży) możliwej do przyjęcia przez klientów i przez maklera jako pośrednika;ـ określanie warunków płatności, zysku, odbioru towarów, gwarancji na jakość towarów, gwarancji na odbiór towarów, sposobu transportu towarów;
- organizowanie - na życzenie klienta - transportu towarów (udzielanie informacji o firmach transportowych lub wyszukiwanie firmy transportowej);
- gromadzenie informacji o towarach (ich cenach, ilości, jakości) na giełdach krajowych i światowych;
- umieszczanie swoich ustalonych cen towarów na giełdzie maklerskiej;
- utrzymywanie stałego kontaktu z innymi maklerami swojej giełdy i giełd towarowych w kraju i przekazywanie informacji o cenach towarów i ich ilości na rynku maklerskim;
- przekazywanie informacji o cenach towarów, ofertach klientów do prasy (PAP, gazety lokalne i ogólnokrajowe);
- prowadzenie dokumentacji sporządzonych umów, kontraktów i ofert;
- obsługiwanie telefonów, telefaksów, komputerów, maszyn do pisania w celu: przekazywania informacji klientom, maklerom, dziennikarzom, ewidencjonowania rodzaju, ilości, jakości i cen towarów, sporządzania ofert, umów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie w językach obcych rozmów handlowych z kontrahentami zagranicznymi;
- sporządzanie umów między kupującymi a sprzedającymi w handlu na eksport, ustalanie możliwości gwarancji (akredytywy) partnera zagranicznego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19970260, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON