Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314301
Nazwa zawodu: Mechanik pokładowy .
Synteza zawodu: Jako członek załogi lotniczej statku powietrznego współdziała z jego pilotem (pilotami) w pilotowaniu statku powietrznego, sterując zespołem napędowym (zespołami napędowymi) oraz niektórymi mechanizmami.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują ; przyjmowanie statku powietrznego do lotu od służby technicznej, upewnianie się, że posiada on wymagane ważne dokumenty, właściwe wyposażenie, jest zaopatrzony w odpowiednie ilości paliwa, materiałów eksploatacyjnych i technicznych oraz uznany za zdatny do lotu przez uprawnioną służbę techniczną; dokonywanie przeglądu statku powietrznego i odpowiednich prób funkcjonowania oraz podpisywanie dokumentów przyjęcia statku powietrznego do lotu; podczas lotu: sterowanie zespołami napędowymi i niektórymi innymi mechanizmami statku powietrznego w zakresie określonym w instrukcjach lotniczych oraz zgodnie ze wskazówkami dowódcy, bieżące śledzenie pracy zespołów napędowych oraz mechanizmów i wyposażenia, a w razie wystąpienia usterek w ich funkcjonowaniu podejmowanie odpowiedniego działania lub informowanie o ich występowaniu dowódcy statku powietrznego, zależnie od wymagań instrukcji lotniczych w tym zakresie; bieżące prowadzenie dokumentów eksploatacyjnych wymaganych instrukcjami lotniczymi; wykonywanie innych czynności przewidzianych instrukcjami lotniczymi lub zleconych przez dowódcę statku powietrznego; po locie: przekazywanie służbie technicznej statku powietrznego wraz z wypełnionymi dokumentami eksploatacyjnymi, uwagami o dostrzeżonych usterkach, ewentualnych przekroczeniach zakresu eksploatacji i trudnych lądowaniach, oraz rozliczanie paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych; na lotniskach etapowych, gdzie nie działa upoważniona służba techniczna, wykonywanie przedlotowej obsługi technicznej i uznawanie statku powietrznego za zdatny do lotu, jeśli nie zostały stwierdzone usterki techniczne, powodujące niezdatność do lotu; wykonywanie czynności ratowniczych, określonych instrukcjami lotniczymi w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania, wodowania czy wypadku statku powietrznego.
Dodatkowe zadania zawodowe: po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia - wykonywanie funkcji instruktorskich przy szkoleniu i sprawdzaniu umiejętności zawodowych mechaników pokładowych oraz funkcji inspektorskich i kierowniczych, np. szefa grupy mechaników (danego typu statku powietrznego).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19317581, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON