Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314101
Nazwa zawodu: Mechanik żeglugi śródlądowej
Synteza zawodu: Nadzoruje i wykonuje zadania mające na celu sprawne funkcjonowanie siłowni statku oraz gotowość techniczną urządzeń napędowych i mechanizmów pomocniczych.
Zadania zawodowe: utrzymywanie siłowni statku w stanie pełnej gotowości technicznej; utrzymywanie w należytym stanie instalacji elektrycznej i dbanie o prawidłowe zabezpieczenie urządzeń elektrycznych; uruchamianie i odstawianie siłowni statku; utrzymywanie w gotowości eksploatacyjnej mechanizmów pokładowych; utrzymywanie w sprawności urządzeń sygnałowych, łączności wewnętrznej i alarmowych; kierowanie pracą załogi maszynowej; nadzorowanie przyjmowania na statek oraz kontrolowanie jakości i ilości materiałów pędnych i smarów; troska o należyty stan jakościowy i ilościowy narzędzi i części zamiennych; przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przez załogę maszynową przepisów bhp; prowadzenie dokumentów maszynowych oraz przestrzeganie terminów przeglądów technicznych; przygotowywanie dokumentacji remontowej; kierowanie załogą podczas prac remontowych; wykonywanie niektórych prac manewrowych i pokładowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac remontowych w warsztatach naprawczych silników spalinowych;
- kierowanie remontami siłowni statkowych podczas przerwy nawigacyjnej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987903, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON