Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 513201
Nazwa zawodu: Asystentka pielęgniarska
Synteza zawodu: Pomaga pielęgniarce w czynnościach, których celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdrowia człowieka, sprawuje opiekę nad chorymi i zaspokaja potrzeby ludzi chorych w różnym wieku.
Zadania zawodowe: - zbieranie danych o pacjencie metodą wywiadu i obserwacji bezpośredniej oraz ich dokumentowanie na polecenie pielęgniarki lub lekarza (zakładanie i wypełnianie kart chorych, wpisywanie wyników badań i zaleceń lekarskich itp.);
- propagowanie stylu życia (w domu, miejscu pracy i otoczeniu) wspierającego zdrowie oraz działanie na rzecz ochrony środowiska (dostarczanie materiałów informacyjnych, ulotek, literatury), podejmowanie wraz z innymi pracownikami medycznymi akcji prozdrowotnych (rekreacja, wypoczynek);
- wykonywanie w placówkach służby zdrowia i w domu pacjenta zabiegów pielęgnacyjno-profilaktycznych na polecenie i wg instrukcji pielęgniarki (pomoc w rehabilitacji pacjenta, w przepisanych przez lekarza zabiegach, podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza);
- utrzymywanie higieny i estetyki w otoczeniu chorego (dbanie o utrzymanie porządku, dezynfekowanie, odkażanie );
- dbanie o wygodę i higienę chorego (ścielenie łóżka, właściwe ułożenie ciała chorego, ułatwianie poruszania się);
- podtrzymywanie i zabezpieczanie biologicznych funkcji organizmu oraz potrzeb psychicznych i społecznych pacjentów (kontakty z innymi ludźmi, rodziną itp.);
- stosowanie zabiegów przeciwzapalnych i przeciwodleżynowych (smarowanie, masaże, ćwiczenia);
- dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych pacjenta (mierzenie temperatury, tętna, oddechu, ciśnienia tętniczego krwi);
- przygotowywanie pacjenta do wybranych badań diagnostycznych i zabiegów, w tym obsługa aparatów tlenowych, inhalatorów, zestawów do kroplówek itp.;
- na polecenie pielęgniarki pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - czuwanie nad prawidłowym przebiegiem funkcji życiowych osób chorych i niedołężnych w czasie godzin nocnych: kontrolowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta przez obserwację i pomiary (temperatura, tętno, oddech), kontrolowanie prawidłowości przebiegu kuracji farmakologicznych przy użyciu aparatury do przetaczania dożylnego płynów (kroplówki, transfuzje), karmienie i pojenie pacjenta w zależności od stopnia utraty przytomności oraz jego możliwości przyjmowania pokarmów i napojów;
- udzielanie pomocy psychologicznej pacjentom w stanach załamania psychicznego, przeżywania lęku, przykrych napięć nerwowych i bólu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19333460, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON