Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 313107
Nazwa zawodu: Mikser dźwięku
Synteza zawodu: Wykonuje miksowanie programów artystycznych, zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami realizatora dźwięku bądź realizatora programu, i samodzielnych programów, które nie mają twórczego charakteru; obsługuje miksery dźwięku i towarzyszące urządzenia foniczne, takie jak: komputery foniczne, magnetofony czy odtwarzacze płyt kompaktowych.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się ze scenopisem widowiska (programu) lub bloku programowego;
- wykonywanie miksowania dźwięku zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami realizatora dźwięku bądź realizatora programu;
- samodzielne wykonywanie czynności mikserskich w programach niemających charakteru twórczego, np. informacyjnych;
- obsługiwanie i konserwowanie mikserów dźwięku oraz towarzyszących urządzeń fonicznych, takich jak: komputery foniczne, magnetofony czy odtwarzacze płyt kompaktowych;
- uczestniczenie w montażu, jeśli zaistnieje taka potrzeba;
- dbanie o właściwą jakość nagrania, zgodną z przygotowaniami i zaleceniami realizatora nagrania lub bezpośredniej emisji;
- dokonywanie drobnych napraw i regulacji w urządzeniach mikserskich oraz towarzyszącym sprzęcie fonicznym;
- dbanie o właściwą eksploatację obsługiwanych urządzeń i sprzętu;
- zgłaszanie do napraw mikserów dźwięku i towarzyszących urządzeń fonicznych;
- przestrzeganie przepisów dotyczących dyscypliny pracy, stawianie się w wyznaczonym miejscu pracy pół godziny przed podjęciem zadań mikserskich lub w innym czasie, wyznaczonym przez realizatora.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965001, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON