Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245306
Nazwa zawodu: Muzykolog
Synteza zawodu: Zajmuje się badaniem muzyki, jej obrazu dźwiękowego, zapisu, okoliczności tworzenia i funkcjonowaniem w kulturze.
Zadania zawodowe: - prowadzenie systemowych badań naukowych nad muzyką, stwarzanie bazy informacyjnej dla dydaktyki muzycznej i kompozycji, aż po eksperyment muzyczny, oraz dla innych nauk humanistycznych;
- penetrowanie w sposób naukowy bardzo szerokiego pola zagadnień bezpośrednio lub pośrednio związanych z muzyką jako dziełem stworzonym i odbieranym przez człowieka;
- badanie i opracowywanie różnego rodzaju dokumentów historycznych dotyczących samej muzyki, materiałów rękopiśmiennych i innych, zawierających informację muzyczną i pozamuzyczną (np. na temat okoliczności powstawania muzyki w różnych epokach);
- analizowanie zapisu muzyki ze względu na rodzaj przekazu, tzn. zapisu graficznego (nuty) lub dźwiękowego mechanicznego i elektroakustycznego (płyty, taśmy itp.);
- gromadzenie, badanie i analizowanie materiału etnograficznego z zakresu muzyki i tańca w korelacji z językiem, w odniesieniu do pór roku i czynności z nimi związanych, zwyczajów, grup społecznych itp.;
- prowadzenie badań z zakresu teorii elementów konstrukcji dzieła muzycznego, w tym dokonywanie zarówno analizy dzieła, jak też syntezy umożliwiającej określenie funkcjonowania elementów w ramach formy muzycznej czy stylu, w powiązaniu z zagadnieniami historii muzyki;
- prowadzenie badań z zakresu instrumentologii;
- prowadzenie badań nad muzyką z punktu widzenia estetyki, filozofii, socjologii i psychologii oraz dokumentowanie wiedzy na ten temat;
- analizowanie na podstawie studiów źródłowych i historycznych metod oraz technik badań muzykologicznych, wypracowywanie nowych metod, a także sposobów dokumentacji wiedzy muzykologicznej;
- badanie odniesienia innych nauk do muzyki (akustyka, fizjologia itd.);
- dokumentowanie, badanie i analizowanie rozwoju fonografii i jej roli w historii muzyki;
- branie udziału w konferencjach, sympozjach, sesjach i innych spotkaniach naukowych w charakterze wykładowcy, referenta i dyskutanta;
- publikowanie wyników badań w artykułach, skryptach, książkach itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - zajmowanie się edytorstwem muzycznym; uprawianie krytyki muzycznej i dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego, radiowego w zakresie kultury;
- sprawowanie funkcji kierowniczych w instytucjach artystycznych i kulturalnych;
- praca w bibliotekach muzycznych;
- prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie swojej specjalności;
- prowadzenie konsultacji muzycznych w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych i nieartystycznych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19334330, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON