Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245305
Nazwa zawodu: Muzyk reżyser dźwięku
Synteza zawodu: Sprawuje nadzór artystyczny nad nagrywaniem dźwięku, odpowiada za realizację idei i pomysłów reżysera w tworzonym dziele, dba o jakość artystyczną strony dźwiękowej, przy współpracy z reżyserem, kompozytorem, dyrygentem oraz operatorem dźwięku.
Zadania zawodowe: - udział w przygotowywaniu scenopisów dzieła (widowiska) lub dokładne studiowanie scenopisów i zgłaszanie uwag reżyserowi;
- udział w opracowywaniu koncepcji artystycznej spektaklu lub programu telewizyjnego;
- omawianie i przyjmowanie z udziałem reżysera muzycznej strony przedstawienia lub programu;
- udział w ustalaniu obsady grupy dźwiękowej;
- udział w doborze sprzętu do nagrań;
- udział w dokonywaniu playbacków w porozumieniu z kompozytorem i dyrygentem;
- dobór i przegrywanie lub nagrywanie efektów dźwiękowych;
- dobór i przegrywanie lub nagrywanie ilustracji muzycznej;
- montaż elementów muzyczno-dźwiękowych zgodnie ze scenopisem;
- udział w próbach kamerowych, ustalanie pozycji mikrofonów w porozumieniu z reżyserami wizji i obrazu;
- dokonywanie nagrań dialogowych i dźwiękowych przy jednoczesnym wgrywaniu innych elementów muzyczno-dźwiękowych;
- wgrywanie elementów muzyczno-dźwiękowych do gotowego nagrania magnetycznego w czasie elektronicznego montażu obrazu lub po dokonaniu montażu.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie pracy muzyka solisty lub członka różnego rodzaju zespołów muzycznych, specjalizujących się w jednym lub kilku rodzajach muzyki, w których przewidziany jest udział instrumentu, na którym gra;
- praca w charakterze pedagoga w zakresie swojej specjalności;
- kierowanie zespołem muzyków.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19978665, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON